OFV har 49 medlemmer. Medlemmene består av en bredt sammensatt gruppe bedrifter og organisasjoner, blant annet 23 landsomfattende organisasjoner.

Våre medlemmer er ledende aktører innen følgende områder:

  • Trafikksikkerhetsorganisasjoner
  • Bilistorganisasjoner
  • Kollektivtransport
  • Transportorganisasjoner
  • Bilbransjen
  • Oljeselskaper
  • Bank, finans- og forsikringsselskaper
  • Veibyggere og entreprenører

OFV eies av medlemmene. Vår virksomhet finansieres av medlemskontingenter og utbytte fra aksjeselskapet OFV AS.

Ønsker din organisasjon eller bedrift å bli medlem i OFV? Her finner du mer informasjon om hva et medlemskap i OFV kan bety for din virksomhet.

Liste over medlemmer