Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for tryggere, bedre og mer effektive veier i Norge. OFV publiserer statistikk om bilsalget og kjøretøyparken, og har Norges beste database med priser og data på alle nye biler og motorsykler.

Opplysningsrådet for veitrafikken sitt mål er at alle som bruker veiene skal få dekket sitt behov for transport på en effektiv, sikker, og rasjonell måte, med minst mulig skade på mennesker og miljø.

Politisk interesseorganisasjon

OFV er en av landets viktigste interesseorganisasjoner innen veitransport. Rådet jobber politisk opp mot Storting, regjering, fylkespolitikere og myndigheter for å sikre Norge en god og bærekraftig veipolitikk, og for å ivareta våre medlemmers interesser.

OFV ble stiftet i 1948, og har ca. 60 medlemmer som er opptatt av samferdselspolitikk. Blant medlemmene er det både trafikkorganisasjoner, bilimportører, kollektivselskaper, oljeselskaper, forsikringsselskaper og entreprenørselskaper.

Forskning og innsikt

Opplysningsrådet for veitrafikken finansierer forskning på trafikk og veinett. OFV bestiller og publiserer jevnlig forskningsrapporter om bilbruk, klima og miljøspørsmål knyttet til vei, hvilken veikvalitet vi har her i landet, og andre samferdselspolitiske tema.

OFV gir årlig ut statistikksamlingen Vei og samfunn, med statistikk om alt fra bompenger, veilengder og ulykkestall til avgifter, klimagassutslipp og drivstoffpriser.

Statistikk og kjøretøydata

OFV henter statistikk om bilsalget og kjøretøyparken fra Statens vegvesen, og tilbyr detaljert informasjon om alle registrerte kjøretøy i Norge. Vi publiserer gratisstatistikker, og vi tilbyr abonnement på alle typer statistikk om kjøretøy i Norge. Blant våre produkter finner du detaljerte statistikk- og oppslagstjenester på områder som registreringer og eierskifter, kjøretøydata med spesifikasjoner og utstyrsdata, bil- og MC-priser og annet.