Publikasjoner

OFV publiserer jevnlig rapporter om kjøretøy, veier og samferdsel i Norge. Rapportene gir deg både statistikk og analyser.

OFV Verdirapport
OFV Bilpriser
 • OFV Bilpriser er Norges offisielle prisliste for nye person- og varebiler. Den brukes av skattemyndighetene for å beregne beskatning av formue og firmabil. Utgis som pdf, 10 ganger per år.

  Prislisten inneholder utsalgspriser og en rekke tekniske spesifikasjoner. Alle priser inkluderer vrakpant og merverdiavgift, men ikke frakt- og klargjøringskostnader.Du kan abonnere på OFV Bilpriser månedlig eller kvartalsvis.

  Som alternativ til OFV Bilpriser kan man abonnere på OFV Kjøretøydata nettportal som oppdateres daglig og har mer informasjon om hvert kjøretøy.OFV Kostnader ved bilhold
 • OFVs "Kostnader ved bilhold. Eksempler på beregning" er en årlig rapport som gir deg en god oversikt over de totale kostnadene ved bilhold for ulike prisgrupper og kjørelengder.

  Tabeller viser eksempler på kostnadene for personbiler i ulike prisgrupper og 4 forskjellige kjørelengder.


OFV MC priser
 • OFV MC-priser har priser på lette og tunge motorsykler. Den leveres som PDF og har 6 utgivelser per år.

  Prislisten inneholder utsalgspriser og en rekke tekniske spesifikasjoner. Alle priser inkluderer vrakpant og merverdiavgift. Du kan abonnere på OFV MC-priser månedlig eller kvartalsvis.

  Som alternativ til OFV MC-priser kan man abonnere på OFV Kjøretøydata nettportal som oppdateres daglig og har mer informasjon om hvert kjøretøy.