Bilen i front på Veikonferansen

Veiens betydning for vekst og velferd har stått i sentrum på OFVs veikonferanser. I år løftes bilen fram: På programmet står bilavgifter, utslipp, bytrafikk, teknologi, sikkerhet og vekst. Det skal handle om bilens fremtid og fremtidens bil - på morgendagens hovedveinett.

29.jan. 2015

Vi har et dårlig og nedslitt veinett, og bilparken er med sin gjennomsnittsalder på 10,5 år gammel, slitt og forurensende. Men om få år er trolig alle lette kjøretøy så godt som utslippsfrie.  

Mandag 1. juni er det klart OFVs Bil- og veikonferanse i Oslo, og vi stiller blant annet spørsmål om et endret avgiftssystem kan bidra til en nyere, sikrere og renere bilpark – til beste for alle og for miljøet. Og hva med trafikksikkerheten – kan den styrkes gjennom ny teknologi for kommunikasjon mellom kjøretøy - og mellom kjøretøy og veisystemet?

Bilens plass i samfunnet 

– Denne gang har vi hovedfokus på bilen, bilens fremtid og bilens plass i morgendagens samfunn. Vi er nødt til å ta diskusjonene, som henger godt sammen med vårt arbeid for et moderne hovedveinett, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.  

Viktig møteplass 

OFVs konferanser er blitt en viktig møteplass for vei- og samferdselsinteresserte og skal både gi faglig påfyll og bringe fram nye vinklinger og forslag til løsninger på viktige samferdselsspørsmål. I tillegg til en rekke foredrag, møtes også i år politikere og fagfolk til debatt. 

 Programdetaljer og påmeldingsskjema legges ut på www.veikonferansen.no så snart det er klart. 

Les hele artikkelen i Våre veger her.


Aktuelle saker