Bilen, veien og fremtiden

Hvilken rolle og plass skal bilen ha i morgendagens samfunn? Takler vi utfordringene? Hva skjer med bilavgiftene? Spørsmålene stilles på Bil og veikonferansen 2015 i Oslo 1. juni. Dit kommer både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og finansminister Siv Jensen. Kommer du?

24.mar. 2015

Illustrasjonsfoto/topp: Olav Heggø, Fotovisjon/Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil snakke om regjeringens bil- og veipolitikk, mens finansminister Siv Jensen tar for seg bilavgiftene. I tillegg kommer en rekke innledere fra inn- og utland, og det blir naturligvis debatt mellom politikere og ulike fagfolk.

Det er Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) som inviterer til Bil og veikonferansen 2015, og denne gang står bilen i sentrum: Hva slags avgiftssystem venter, og hvordan takler vi klima- og sikkerhetsutfordringer? Hvordan jobber bilbransjen for å møte fremtidens utfordringer? Hvilke krav stilles til utvikling av teknologi, veinett og kommunikasjon mellom bil og bil – bil og vei? Spørsmålene er mange, og svarene sammensatte. Men én ting er helt sikkert: Biler vil rulle på veiene også i fremtiden. Mye handler om hvilken rolle og plass bilen vil ha – både personbilen og lastebilen. Og det blir garantert store endringer, for teknologien endres raskt og preges av kontinuerlig utvikling.

Fremtidens mobilitet – null utslipp Tidligere har OFVs veikonferanser tatt for seg veiens betydning for vekst og velferd, og arbeidet for et sikkert og effektivt hovedveinett. Nå løfter OFV fram bilen og behovet for både sikker, effektiv og klimavennlig mobilitet i et moderne samfunn. – Med alle de samfunnsmessige endringer vi allerede ser, og som vil komme, vil infrastruktur og mobilitet garantert være avgjørende for å få en bærekraftig utvikling. Derfor er det viktig at OFV fokuserer på dette, sier Øystein Herland, adm. direktør i Volvo Car Norge, og styreleder i OFV.

– Men er en god og fremtidsrettet vei- og bilpolitikk forenelig med det å møte klimautfordringen?

– Ja så absolutt. Fremtidens mobilitet vil være en null- eller lavutslipps mobilitet. Og gjennom Bil og veikonferansen 2015 setter OFV og medlemmene viktige temaer på samfunnsagendaen og skaper en arena for diskusjon. Det er viktig i arbeidet for en bærekraftig utvikling, sier Herland.  

Bil og veikonferansen 2015 arrangeres i samarbeid med Norges Bilbransjeforbund (NBF), Norsk Petroleumsinstitutt (NP) og Bilimportørenes landsforening (BIL).

 

Programmet for Bil og veikonferansen 21015 er nå klart, og du kan lese mer og melde deg på her.

 

Du kan også lese mer om konferansen på OFVs faste sider i magasinet Våre veger.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og finansminister Siv Jensen deltar på Bil og veikonferansen 2015. (Foto:SD/Tor Midtbø og Rune Kongsro/Samf.dep)

Aktuelle saker