Den viktige veien videre

Høsten 2013 varslet den nye regjeringen sterkere satsing på veipolitikk. Året 2014 viste at det fortsatt er mange utfordringer, og at ikke alt er på rett vei. Les mer i OFVs årsrapport for 2014 som kan lastes ned fra våre nettsider.

11.mai 2015

Plattformen regjeringen Solberg bygger sitt arbeid på, synliggjorde prioriteringer og et godt sammenfall med mange av de viktigste sakene Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har arbeidet med i årevis: Blant andre minstestandarder for hovedveinettet, satsing på store, lange veiprosjekter, konkret og prioritert satsing på å fjerne veiforfallet, en egen motorveiplan og et uavhengig veitilsyn. Reformåret 2015? Til tross for en del lyspunkter, ble 2014 et år som viste at det også i veipolitikken er langt fra ord til konkret handling – og at det er lettere å love i opposisjon, enn å gjennomføre i posisjon. OFVs Årsrapport for 2014 oppsummerer vårt arbeid gjennom året, og viser hvilke saker som ble prioritert av regjeringen i det første regjeringsåret, og hvor det går sakte.

– Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud (FrP), har sagt at «2015 blir året for reformer». Det kan være avgjørende, for det er mange fortsatt mange veipolitiske løfter som skal innfris. Og det er kun to år til neste stortingsvalg, sier OFVs direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Last ned og les OFVs årsrapport for 2014 her.


Aktuelle saker