En grønn vei – til en grønn fremtid

Tirsdag 5. april er det klart for Bil og veikonferansen 2016 i Oslo Kongressenter. Det skal handle om veiens plass i en grønn fremtid, veiens plass i storbyen og om bilen i morgendagens samfunn.

08.des. 2015

– Diskusjonene om veien mot en grønn fremtid er viktig for absolutt alle, og henger godt sammen med vårt arbeid for et moderne, effektivt og pålitelig hovedveinett, sier Øyvind Solberg Thorsen i OFV. Få temaer engasjerer like mye som diskusjoner om vei og trafikk, busser, biler og tog. Og i en tid som former det grønne skiftet, er debattene viktigere enn noensinne. På Bil og veikonferansen 2016 møtes politikere og fagfolk fra inn- og utland, og konferansen er en viktig møteplass for alle bil- og vei-interesserte i Norge.

Grønn vei – hvilke valg? Hvilke retninger kan, bør og må vi ta for å sikre en grønn og effektiv vei inn i fremtiden? Hvordan har svenskene løst sin storbytrafikk, og hva skal prege trafikken i Oslo og andre storbyer i årene fremover? Dette er noen av spørsmålene som skal opp til debatt, og naturligvis skal det handle om kommende Nasjonal Transportplan. Morgendagens biler, utslipp og fremtidens drivstoff står også på dagsorden, og engasjerte politikere tar debatten.

Viktig for alle Det er syvende gang Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) inviterer til bil- og veikonferanse, og denne gang møtes vi på Oslo Kongressenter. Bil og veikonferansen 2016 skal både gi faglig påfyll og bringe fram nye vinklinger på viktige samferdselsspørsmål. OFV er opptatt av å løfte frem ideer og tankegods fra inn- og utland, og å etablere arenaer for viktige diskusjoner om samferdsel i Norge.

Les mer og meld deg på Bil og veikonferansen 2016 allerede nå: www.veikonferansen.no Er du tidlig ute, får du også en god pris.

Velkommen til Bil og veikonferansen 2016 – Norges viktigste veikonferanse!


Aktuelle saker