Et år for reformer – men ingen minstestandarder

— Mye vil skje raskt, og 2015 er året for reformer, sa statssekretær Bård Hoksrud (FrP) på OFVs frokostmøte nylig. Men innføring av minstestandarder – som regjeringen har lovet – drøyer.

25.feb. 2015

Bildet, fra venstre: Helge Orten (H), Ingvild Kjerkol (A), statssekretær Bård Hoksrud (FrP) og KrFs Hans Fredrik Grøvan.

— Her er vi kommet kort, og mye må prioriteres før minstestandarder, sa Hoksrud.

Innføring av minstestandarder på hovedveinettet har vært en fanesak for OFV lenge, noe FrP også har støttet, og i tillegg har på sin prioriteringsliste i regjeringsplattformen. Nå viser det seg altså at dette vil drøye. Det gjør også en egen motorveiplan, men en slik plan vil i følge Hoksrud komme som en del av Nasjonal transportplan.

Reversering av regionreformen? 

På frokostmøtet diskuterte Helge Orten (H), Ingvild Kjerkol (A) og Hans Fredrik Grøvan (KrF) fra Stortingets Transportkomité, strukturendringer og regjeringens veipolitikk med statssekretær Bård Hoksrud (FrP). Da kom også spørsmålet om regionreformen opp, og det faktum at fylkene ikke makter å vedlikeholde og utbedre veinettet godt nok. Fylkesveinettet utgjør tilsammen rundt 44.000 kilometer vei, etter at fylkene som følge av reformen fikk ansvar for ytterligere 17.000 kilometer vei.

Nå er H, FrP og KrF åpne for å vurdere om staten bør få tilbake ansvaret for deler av veinettet som ble overført til fylkene i 2010.

Les mer i artikkelen i Våre veger. 


Aktuelle saker