Førerløs framtid?

Bil og veikonferansen 2015 hadde ny teknologi, selvkjørende biler, veipolitikk, avgifter og utslipp som hovedtema. Konferansen samlet bransjefolk, politikere og veiinteresserte. Gikk du glipp av de spennende foredragene, så finner du dem på veikonferansen.no

18.jun. 2015

Selvkjørende biler er nærmere enn du tror: I Gøteborg har Volvo et stort forsøksprosjekt gående, på ulike typer veier. Foto: Volvo Car Group

Mens samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tok for seg hvordan transportinfrastrukturen skal være et konkurransefortrinn for nasjonen, hadde finansminister Siv Jensen en gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene. «Bil for fremtid – en fremtid for bilen?» var hovedtema på OFV-konferansen, og mye handlet om bruk og utvikling av moderne teknologi i selvkjørende person- og lastebiler - en fremtid som trolig er nærmere enn de fleste aner.

Selvkjørende i Gøteborg Bilprodusenter verden over, ikke minst i Europa, er i full gang med utvikling og utprøving av selvkjørende biler. I Sverige har Volvo et omfattende forsøk som involverer ulike typer veier i Gøteborg-området, mens Mercedes-Benz i Tyskland arbeider for fullt med å utvikle selvkjørende tungtransport. Og den selvkjørende Google-bilen lenge har vært i testmodus i USA. Samferdselsminister Solvik-Olsen understreket på konferansen viktigheten av å satse på ITS – Intelligente transportsystemer – og det å sikre kommunikasjonen mellom vei og bil, og fra bil til bil. Dette perspektivet er tatt inn i regjeringens retningslinjer for Transportetatenes videre arbeid med Nasjonal transportplan.

Fremtid for bensinstasjonen? En egen sesjon på konferansen fokuserte på utslippskutt og hvordan dette kan gjøres. Norsk petroleumsinstitutt pekte blant annet på behov for endring i sammensetningen av bilparken for å nå utslippsmålene. Videre behovet for tydelige og langsiktige føringer for tilpasning til et bredt spekter av teknologier, som innebærer en kombinasjon av fossil- og biodrivstoff, el og hydrogen. Avgifter som virkemiddel Hva med bilavgiftene – er de et effektivt virkemiddel eller bare en byrde? Siv Jensen gjorde det klart at regjeringens mål med en gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene, har vært å få en nyere, sikrere og mer miljøvennlig bilpark. Bilimportørenes landsforening understreket at et effektivt avgiftssystem må bidra til reduserte utslipp og økt trafikksikkerhet. Det er et sterkt behov å fornye den norske bilparken og innfasing av ny teknologi, fordi utslippene fra nye biler er betydelig lavere enn fra gamle. I Norge er snittalderen på bilparken 10,5 år, mot 8,2 i Europa. – Det har vært en utfordring å komme så langt som vi har gjort med fire partier som har ulikt ståsted i forhold til bilavgifter, sa finansminister Siv Jensen på konferansen.  

Her finner du programmet og foredragene til de fleste av innlederne på konferansen.

Inger-Lise Nøstvik fra Norsk Petroleumsinstitutt (t.v.) og Erik Andresen fra Bilimportørenes Landsforening møtte finansminister Siv Jensen til debatt om avgifter på Bil og veikonferansen 2015.
Hvilken plass skal bilen ha i morgendagens Norge? Det var tema for debatten der (f.v) styreleder i OFV, Øystein Herland, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, nestleder i SV, Bård Vegard Solhjell, Jon H. Stordrange i NHO Transport og Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund deltok. Konferansier var Svein Tore Bergestuen.

Aktuelle saker