Frokostmøte med heftig E18-debatt

Statssekretær John-Ragnar Aarset (H), Vibeke Limi (FrP), Andreas Behring (SV), Andreas Halse (AP) og Eivind Trædal (MDG) møttes til debatt på OFVs frokostmøte tidligere i november.

24.nov. 2015

Debattpanelet i diskusjon om ny E 18 og Oslo-trafikken (f.v.): Andreas Halse, Ap, Andreas Behring, SV, Vibeke Limi, FrP, Eivind Trædal, MDG og statssekretær John-Ragnar Aarset, H.

Tema for debatten på møtet handlet om Stor-Oslo, ny E 18 og Oslopakke 3. Frokostmøtet samlet rundt 70 deltakere, og var dermed fullsatt. Her er noe av det som ble sagt under debatten:

Eivind Trædal, MDG: «Vi ser mange komiske utspill fra våre motstandere. Dette dreier seg om prioriteringer og hvordan vi tilrettelegger. Regjeringen har vedtatt et mål 40 prosent reduksjon av utslipp, men er ikke villig til å følge opp sitt eget mål.»

«Brorparten av bilistene som kjører inn til Oslo og Akershus er matpakkekjørere. Jeg tror vi finner en løsning på E18.»

Vibeke Limi, FrP: «Alle er enige om at fossilt brennstoff skal ut. Spørsmålet er hva vi gjør for å få det til.»

«Biler og mønstre vil endre seg framover mot 2030 når E 18 skal stå ferdig. De som ikke ser det, følger ikke med. Vi må få en E 18 med høyere kapasitet. Bygge for fremtiden.»

Andreas Halse, Ap: «Hvorfor er de mest populære gatene de uten trafikk? Fordi det er hyggelig! Vi må skape nytt liv i byen. Ikke jobbe for å sikre de store kjøpesentrene utenfor byen.»

«Vi er for rushtidsavgift og har vært det siden 2003. Vi ønsker å lette for næringstrafikken, og vil løfte dette inn i reforhandlingene.»  

John-Ragnar Aarset, statssekretær (H): «Vi skal løse hverdagsutfordringene for masse mennesker. Vi har lykkes med å endre folks adferd de siste ti årene. Biltrafikken har «stoppet opp», og folk velger i stedet trikk, tog og buss. Denne utviklingen skal videreføres og endring skal bli noe positivt.»

«Rushtidsavgift er et lokalt politisk anliggende, ikke noe vi skal ta stilling til.»

Andreas Behring, SV: «Ambisjonsnivået må endres. Jeg hater ikke E 18, men vil ikke ha bilene inn i sentrum. Vi må skape bedre fremkommelighet og bedre kollektivløsninger.»

«Tør vi ta en prioriteringsdebatt? Det blir viktig framover. Og det er ikke nok penger til alt» 


Aktuelle saker