Kollektivtransport kan parkere bilen

Hyppige, effektive og punktlige avganger med kollektivtransport vil få folk til å velge det framfor egen bil. Og kan folk surfe og arbeide på vei til jobb, vil ikke bedre veier gi mer trafikk, tror samferdselsministeren.

26.nov. 2015

Under OFVs frokostmøte om storbytrafikk, Oslopakke 3 og ny E 18 tidligere i måneden, var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tydelig på at total reisetid betyr mye. – Kollektivtransporten er en del av dette bildet. Vi må ha infrastruktur som sørger for at man kommer fram, har kvalitet og er til å stole på. Det skal funke hver dag. Hvis man ikke kan stole på tilbudet, reduseres viljen til å ta tog eller bane, sa han, da han snakket om veiens rolle i storbyene i årene som kommer. – Det handler ikke bare om vei, men om kombinasjonen av vei og andre alternativer.  

– Rydde opp i kø-problematikk Han sa også at ny E18 ikke handler om økt kapasitet inn til byen, og at det ikke skal bygges én meter ny vei i Oslo. – Vi skal skape bedre flyt fra Asker til Sandvika og til Fornebu og rydde opp i kø-problematikk. Det betyr mye for folks tid, sa Solvik-Olsen.

Les hele artikkelen i magasinet Våre veger.Der kan du også lese om «Fremtidens Stor-Oslo i støpeskjeen» - og du kan lese om hva statssekretær John-Ragnar Aarset (H), Vibeke Limi (FrP), Andreas Behring (SV), Andreas Halse (AP) og Eivind Trædal (MDG) sa da de møttes til debatt på OFVs frokostmøte.


Aktuelle saker