– Piggfrie vinterdekk kan være livsfarlig

Like sikkert som at snøen smelter og gir oss varm sommerasfalt, dukker diskusjonen opp: Bør jeg fortsatt kjøre med piggfrie vinterdekk,eller legge på sommerdekkene?

20.jun. 2015

Alt for mange venter for lenge med å legge om til sommerdekk – og kjører i verste fall med piggfrie vinterdekk gjennom hele sommeren. Det kan det være et fatalt feilgrep. For piggfrie vinterdekk på sommerføre kan være livsfarlig. Ikke minst på nedslitte og dårlige norske veier.

Vrir debatten Tidligere i vår hadde NRK en reportasje der de henviste til ny forskning som ganske riktig viser at kjøring med piggfrie vinterdekk en regnfull sommerdag, gir dobbelt så stor ulykkesrisiko som ved kjøring med sommerdekk. Andre har forsøkt å vri debatten til en diskusjon om når man skal bytte til sommerdekk. – Det er en skummel vridning som bidrar til at selve hovedpoenget forsvinner: nemlig at piggfrie vinterdekk på sommerføre kan være livsfarlig, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken AS.  Han viser til bladet Bil som skriver at «mange vinterdekkprodusenter opererer med en temperaturgrense på mellom fem og åtte grader for når et piggfritt vinterdekk mister sine fordeler». – Dette gjelder ikke de nordiske piggfrie vinterdekkene, for de er laget for temperaturer under null grader, snø og is-føre, sier Thorsen.

– Forbud gir økt sikkerhet Tester som OFV AS har gjennomført, viser klart at de nordiske piggfrie dekkene faktisk er dårligere enn sommerdekk på bar vei - også ved temperaturer langt ned på minussiden av temperaturskalaen.  – På våt asfalt, og ved temperaturer rundt +3 - +5 grader, er fortsatt sommerdekkene overlegne de nordiske piggfrie vinterdekkene under bremsing, sier Thorsen. – Når forfallet på norske veier i tillegg er så omfattende og godt dokumentert som det er, burde alarmklokker ringe for både veibrukere og myndigheter. Et forbud mot piggfrie vinterdekk på sommerføre vil bidra til økt trafikksikkerhet og færre drepte i trafikken.

Dødelig utgang Tester som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Sverige har gjort, bekrefter og forsterker det OFV AS fant i sin dekktest. VTI påpeker i en artikkel i mars i år, at resultater fra ulykkesstatistikken i Sverige viser at biler med piggfrie vinterdekk er overrepresentert i ulykker med dødelig utgang. I tester VTI gjennomførte sammenlignet man veigrepet for piggfrie vinterdekk og sommerdekk på bar bakke. Resultatene viste tydelig at de piggfrie vinterdekkene både har dårligere veigrep og styre-egenskaper.

– Diskusjonen om piggfrie vinterdekk på sommerføre må aldri dreies inn mot dekkprodusenters fortjeneste på salg av dekk. Dette handler kun om trafikksikkerhet og tap av liv. Et slitt veinett med lav friksjon forverrer situasjonen, men selv på de beste veidekkene er sakens kjerne den samme: Piggfrie vinterdekk på sommerføre kan være livsfarlig, sier Øyvind Solberg Thorsen.


Aktuelle saker