Positivt med endring til bruksavgift

Forslaget fra Grønn skattekommisjon om å avgiftslegge bruken av bilen i større grad enn i dag, er i tråd med hva Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) mener.

09.des. 2015

- Det er bruken av bilen som forurenser og som påfører samfunnet kostnader, og i henhold til prinsippet om at forurenser skal betale, er kommisjonens forslag et skritt i riktig retning. Det er også bra at kommisjonen anbefaler en reduksjon i kjøpsavgiftene, og ikke minst at det skal være lik pris på CO2 uavhengig av utslippskilde, sier Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

For tidlig å fjerne elbilfordelene Kommisjonen foreslår videre at elbiler, og etter hvert også andre nullutslippsbiler skal være med og betale for bruken av veien og de ulempene dette påfører samfunnet. Det mener OFV er et riktig grep, men spørsmålet er når dette skal skje.

- Det er fortsatt slik at elbilene trenger markedsinsentiver for å være konkurransedyktige med fossildrevne biler, og det er for tidlig å fjerne elbilfordelene før andelen elbiler er vesentlig større enn i dag.

Frykter økt avgiftstrykk 

OFV er imidlertid bekymret for om det totale avgiftstrykket for bilbrukerne vil øke, all den tid kommisjonen kun har beregnet hva økningen i bruksavgiftene vil bety, ikke hva en reduksjon i engangsavgiften vil bety. - Det er ikke riktig at det totale avgiftstrykket skal øke, sier Solberg Thorsen, og OFV mener at kommisjonen peker på interessante muligheter for å revidere bilavgiftene i en grønnere og mer rettferdig retning.

- Men hvert enkelt forslag må analyseres og settes i sammenheng før vi kan konkludere om den samlede effekten vil bli positiv og bærekraftig, eller om den er en blindvei på veien mot en grønnere veitransport, sier han.


Aktuelle saker