Riksveinettet trenger gigantinvestering

Nødvendig utbygging og opprusting av riksveinettet for å sikre god standard over hele landet vil være svært kostbart. Et anslag fra Statens vegvesen viser at det vil kreve investeringer på svimlende 1000 milliarder kroner fram mot 2050.

29.apr. 2015

Det kom fram i Statens vegvesens (SVV) utredning om riksveinettet som ble lagt fram i mars. Samtidig viser beregningene fra SVV at samfunnet vil spare 450 milliarder kroner i transportkostnader på et veinett som holder god standard. Og riksveinettet er selve hovedpulsåren i det nasjonale veitransportsystemet.

Fortsatt klattvis utbedring? – Det er positivt at SVV ser på riksveinettet i et nasjonalt, helhetlig perspektiv. Men OFV er bekymret for at de enorme summene som trengs, vil føre til en fortsatt klattvis utbedring av veinettet der det nettopp er behov for nasjonal satsing, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen i en artikkel i bladet Våre veger. Åtte korridorer – 18 ruter SVVs riksveiutredning omfatter åtte korridorer som er inndelt i 18 ruter på riksveinettet, med et tidsperspektiv fram til 2050, samt en samlet vurdering. Rapporten handler om hvordan veinettet bør bygges ut for å tåle forventet økning i trafikken, og de langsiktige behovene for hele riksveinettet er analysert.

Les hele artikkelen i Våre veger her.

Bil og veikonferansen 2015 Mandag 1. juni arrangeres Bil og veikonferansen 2015 på Scandic Hotel Forenbu i Oslo. Har du ikke meldt deg på, bør du gjøre det nå. Klikk på bildet under for å se det spennende programmet og for påmelding!


Aktuelle saker