Skaper møteplasser for veipolitisk debatt

Norsk veistandard og strukturendringer i veipolitikken var tema da stortingspolitikere og veiinteresserte nylig fylte salen på OFVs første av fire frokostmøter i 2015.

11.feb. 2015

– Vi ønsker å skape gode møteplasser der viktige veipolitiske saker diskuteres. Full sal med debatt, samtaler og direkte kontakt mellom sentrale politikere, fagfolk og interesserte, viser behovet for slike møter, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen. Frokostmøtene kommer i tillegg til Bil-og Veikonferansen 2015, som arrangeres mandag 1. juni – denne gang på Hotell Scandic Fornebu i Oslo 

Regionreform og minstestandarder 

På første frokostmøte gjorde statssekretær Bård Hoksrud (FrP) rede for regjeringens planer for og arbeid med strukturendringer, mens sjefingeniør Even K. Sund i Statens vegvesen tok for seg standarden på vegnettet. Etterpå fulgte politisk debatt mellom Hoksrud og Helge Orten (H), Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Ingvild Kjerkol (A) fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.  

En rekke møtedeltakere stilte spørsmål til politikerne, blant annet om regionreformens konsekvenser for tilstand og vedlikehold på fylkesveiene, kortere planleggingstid, statlig planlegging, trafikksikkerhet og løftet om innføring av minstestandarder for hovedveinettet.

Effektivitet, NTP og statsbudsjett 

OFV har planlagt fire frokostmøter i løpet av året. Neste frokostmøte blir 9.april, og da skal det handle om samferdsel og produktivitet, NTP og prioriteringer. Det ene av høstens to frokostmøter vil ta for seg statsbudsjettet og konsekvenser av dette for veipolitikken. Frokostmøtene starter klokken 8, varer i drøyt halvannen time og holdes i Lille festsal på Hotel Bristol i Oslo.

Mange fant veien til OFVs første frokostmøte.
Trond Johannesen, Maskinentreprenørenes Forening.
Jan Johansen, Trygg Trafikk
Geir A. Moe, Norges Lastebileier-forbund
Per Oretorp, Personskadeforbundet, LTN

Aktuelle saker