Solvik-Olsen kjører opp øst-vest forbindelsene

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tester veialternativene mellom Oslo og Bergen for å se hvordan rutene fungerer. Regjeringen ønsker redusert reisetid og mer pålitelige transportkorridorer mellom øst og vest. Som OFV har gjort i lang tid.

17.feb. 2015

Samferdselsministeren og hans folk tester veiforbindelsene mellom Oslo og Bergen. Fra venstre: statssekretærene Tom Cato Karlsen og Bård Hoksrud, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, statssekretær John-Ragnar Aarset og politisk rådgiver Reynir Jóhannesson. Foto: Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen la 21. januar fram sin utredning om veiforbindelsene mellom øst og vest, og det er i kjølvannet av denne at statsråden og hans folk har lagt ut på tur i disse dager. Nå kjører de opp de alternative rutene mellom Oslo og Bergen for selv å se hvordan disse fungerer.

– E134 størst potensial Statssekretær Bård Hoksrud har vært tydelig på at E134 står i en særstilling når det gjelder valg av hovedvei mellom øst og vest. Han har blant annet uttalt at «etter min mening har E134 et større potensial enn de andre, fordi man vil kunne inkludere en større region i tillegg til Bergen,» og videre at «det er kun dette alternativet som vil kunne fungere som stamvei for to regioner. E134 kan gjøre det raskere å komme seg til Oslo også fra Stavanger.»

For Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er det viktigste at sikkerhet, kortere reisetid, effektivitet og pålitelighet prioriteres. Dette er også i tråd med det Solvik-Olsen sa før han la ut på reisen. OFV har lenge påpekt at det mangler en skikkelig hovedveiforbindelse mellom øst og vest, som er bygget og dimensjonert for dagens og fremtidens trafikkbehov og krav.

Samfunnsøkonomi og næringsutvikling – Nå må en effektiv, sikker og god hovedveiforbindelse med høy samfunnsøkonomisk nytte prioriteres, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen i magasinet Våre veger. Videre mener OFV at næringstransportens krav og behov må kartlegges, vurderes og lyttes til. Det er viktig for videre utvikling og næringsutvikling langs hovedveien og der det er naturlig.

Nasjonal helhet Dersom regjeringen skulle lande på valg av E134 som ny hovedveiforbindelse, ser OFV konturene av et moderne nytt hovedveinett som knyttes sammen. For E134 kan sees i sammenheng med E18 og E6, og dermed en kobling mot ny kryssing av Oslofjorden – som også er under utredning.

 

Les hele saken i Våre veger. Der kan du også se hva Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti mener er de viktigste kravene til fremtidens hovedveiforbindelse mellom øst og vest.


Aktuelle saker