Viktig ITS-lov på trappene

I høst la regjeringen fram forslag til ny lov om ITS (Intelligente transportsystemer) innenfor veisektoren, og med forslaget tar Norge et godt steg fremover i ITS-sammenheng. I slutten av november skal Stortinget behandle lovforslaget.

27.okt. 2015

ITS er en internasjonal fellesbetegnelse på bruk av ulike teknologier i forbindelse med trafikk og transport. Målet er en sikrere og mer effektiv trafikk. Illustrasjon: Flemming Sveen/ITS Norge

Forslaget til ITS-lov skal gi et nødvendig rammeverk for arbeidet med fremtidens smarte løsninger og systemer innenfor vegsektoren.

OFV legger vekt på at det er positivt at man i lovgivningen sikrer gjennomføringen av ITS-direktivet i norsk rett. I tillegg sikrer man en hjemmel for å kunne ha en nasjonal samordning av ITS-programmer og tjenester innenfor veisektoren, og for grensesnittet mot andre transportformer der det er nasjonale vedtak.

– Et byks frem – Vi ligger ganske likt med våre naboland i satsingen på ITS, men på ulike områder. Mens svenskene med sin bilindustri satser på autonom kjøring, satser finnene på integrerte reisetjenester. Danskene har fokus på grønn mobilitet, sykling og lignende, og her ligger de foran oss, sier Trond Hovland, daglig leder i ITS Norge, i en artikkel i Våre veger. – I Norge har vi snart en ITS-lov, Transportforskningsprogram i Norges forskningsråd, et mandat for NTP for årene framover som satser på ITS, og forslag om en samhandlingsplattform for ITS-data. Til sammen bringer dette Norge et byks fremover, sier han.

Konkretisere og videreføre OFV mener det er viktig at Statens Vegvesen og Samferdselsdepartementet ytterligere konkretiserer og viderefører sin ITS politikk, slik at de positive sidene ved bruk av slik teknologi kan iverksettes. – Som for eksempel innføring av e-Call, og krav til sikkerhetsutstyr i bil, sier Øyvind Solberg Thorsen i OFV. ITS (Intelligente transportsystemer) er den internasjonale fellesbetegnelsen på bruk av ulike teknologier i forbindelse med trafikk og transport for å gjøre systemene sikrere, mer effektive, mer pålitelige og bærekraftige, uten nødvendigvis å måtte forandre den fysiske infrastrukturen. Stortinget skal etter planen behandle lovforslaget 24. november.

Les hele artikkelen i Våre veger nr. 9-15.Se også OFVs policyrapport «ITS- smartere, smidigere og sikrere trafikk».


Aktuelle saker