Bilsalget i Norge i 2016 – og gjennom 20 år: Dypdykk i den norske bilparken - hva skjer’a?

Hvilke biler går mest fram i salg – og hvilke mest tilbake? Kjøper folk andre biler i nord enn i sør? På OFVs frokostmøte 14. juni presenteres personbilsalget for første halvår i 2016 – og et dypdykk i bilbestanden fra 1993 til 2015.

23.jun. 2016

Vi ser også på utfordringer dagens rammevilkår gir bilbransjen, og politikere er invitert til debatt (se programmet under). Etter presentasjonen av personbilsalget for første halvår i 2016, får du – for første gang – utviklingen av bilparken sett over 20 år. Det gir et sammensatt bilde av en personbilpark som har vokst fra 1,6 millioner i 1993 til 2,6 millioner i 2015. Salgstall for personbiler første halvår i 2016 kan også gi en pekepinn om trender og retninger bilsalget tar. Enten det gjelder biltype, farge og motorvalg, eller hybrider og elbiler. 

 Gir deg oversikten 

OFVs dypdykk i bilbestanden og utviklingen i personbilsalget tar for seg hele 22 år, og viser hovedretninger for perioden. Tallene dokumenterer likheter og ulikheter i landsdeler, regioner og storbyer. Her får du aldersfordeling på bilparken, eierskifter, fordeling på drivstofftyper, hvilke biler som er mest populære – og hvilke som skrotes mest. Kanskje lurer du på hvor i landet det er flest røde, hvite eller sorte biler? Eller hvor de fleste firehjulstrekkerne befinner seg? Svarene får du på frokostmøtet i Oslo 14. juni.

Politikere og næringsliv i debatt 

I tillegg til at bilen har stor betydning for de aller fleste, er bilbransjen i Norge en viktig næring som sysselsetter mange tusen mennesker og har en sentral plass i norsk økonomi. Derfor er rammevilkårene avgjørende for hvordan bransjen skal kunne drive sin virksomhet på en effektiv, økonomisk lønnsom og fremtidsrettet måte. Dette tar Øystein Herland for seg når han skal snakke om bilbransjens utfordringer i Norge. Herland er styreleder i OFV og adm. direktør i Volvo Car Norway. Han møter også stortingspolitikerne Else-May Botten (AP), Hans Andreas Limi (FrP) og Ola Elvestuen (V) til debatt om bilen og politikken – om bilens plass i samfunnet. Det blir anledning til å stille spørsmål.

PROGRAM

08.15-08.35
Bilbransjen i Norge
v/Øystein Herland, styreleder OFV og adm. direktør i Volvo Car Norway   

08.35-09.05
Med pulsen på bilmarkedet
v/Øyvind Solberg Thorsen, direktør OFV   

09.05-09.45
Bilen og politikken
v/Else May Botten (AP), Hans Andreas Limi (FrP), og Ola Elvestuen (V). Øystein Herland og Øyvind Solberg Thorsen deltar også i debatten


Aktuelle saker