Det norske veinettet: «State of the nation»

Har vi fått bedre riks- og fylkesveier, etter seks års sterk satsing? Hva med europaveiene? På OFVs frokostmøte 22. november presenteres en fersk rapport om tilstanden for et samlet veinett. Rapporten overrekkes samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

14.nov. 2016

Foto: OFV/Bo André Bergan

Hvor i landet har vi de beste og dårligste veiene, og hvilken veitype gir flest ulykker? Har hastigheten på veiene gått opp eller ned fra 2010, og betyr økt hastighet flere ulykker? Hvor langt har arbeidet med å bygge midtdelere på veinettet kommet? 

Hele veinettet under lupen 

Svarene får du på OFVs frokostmøte når den nye rapporten "Kvaliteten på det norske veinettet: Status riks- og fylkesveier" legges fram. Rapporten tar for seg hele det norske veinettet, og er laget av Rambøll på oppdrag fra OFV. 

KS, som OFV arrangerer dette frokostmøtet i samarbeid med, presenterer også en rapport om status for det kommunale veinettet. 

Statistikksamling om vei og samfunn 

OFV legger også fram statistikksamlingen "Vei og Samfunn 2016". Det er en omfattende tallsamling som blant annet kartlegger utvikling av offentlige utgifter og inntekter fra avgifter, bompenger, veilengder, transport- og trafikkarbeid og ulykkestall. Samlingen oppsummerer også inntekter fra drivstoffavgifter, utviklingen av drivstoffpriser og utslipp fra veitrafikken og bilparken.   

Etter at Ketil Solvik-Olsen har mottatt rapportene, vil Helga Pedersen (A) og Frank J. Jenssen (H) fra Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité snakke om tilstanden på det norske veinettet. 

Det blir dialog med møtedeltakerne og anledning til å stille spørsmål. 

Tid: 
Tirsdag 22. november fra 08.00 – 09.45.

Sted:
Det Norske Teatret, Kristian IVs g. 8, 0164 OSLO  

PROGRAM
08.00-08.30:
Tilstanden på riks- og fylkesveinettet v/ Øyvind Solberg Thorsen (OFV) og Terje Nordal (Rambøll)   

08.30-08.50
Tilstanden på kommuneveinettet v/ Anne Johanne Enger, KS 

08.50-09.00
Overrekkelse av rapporter til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 

09.00-09.20        
Refleksjoner rundt veinettet v/ Helga Pedersen (AP) og Frank J. Jenssen (H) – 10 min. hver.   

09.20-09.45 
Spørsmål fra salen til innlederne.  


Aktuelle saker