Frokostmøte om Bilavgifter, budsjett og investeringer

Hvor mye skal bilistene betale for å kjøpe og bruke bil i framtiden? Hvordan kan man finansiere langsiktige veiprosjekter, og på hvilken måte kan dette bidra til at vi på sikt får gode veier? Dette er temaer på OFVs frokostmøte 16. februar i Det Norske Teatret. Meld deg på nå - gratis adgang!

02.jan. 2016

Bakgrunnen for temaene på OFVs frokostmøte denne gang, er at to kommisjoner har levert to utredninger.
Første del av møtet handler om Grønn skattekommisjon som har lagt fram et forslag til grønne skatteskift (NOU 2015:15 Sett pris på miljøet). Kommisjonen foreslår å endre bilbeskatningen i Norge.
Det er professor Lars-Erik Borge ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU, som gjennomgår grønn skattekommisjon sitt forslag.

Effekt på norsk veibygging
Den andre utredningen som skal under lupen, er «Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring. Budsjett og regnskap i staten, 2015:4». Et offentlig utvalg har vurdert flerårige budsjetter på utvalgte områder, og sett på et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet.
På frokostmøtet ser vi nærmere på hvilken effekt dette kan ha på norsk veibygging, og stiller spørsmålene: Hvordan skal vi få vedtatt og gjennomført det enorme investeringsbehovet i sektoren? Er ettårige budsjetter løsningen, eller skal vi ha flerårige budsjetter?
Øystein Børmer, direktør i Direktoratet for økonomistyring, tar for seg utredningen.   

Etter gjennomgangen av utredningene, følger stortingspolitikerne Svein Flåtten (H) og Tore Hagebakken (A) opp med refleksjoner over det som har kommet frem i kommisjonenes arbeid, og presenterer sine tanker om dette for fremtiden. Det blir dialog med møtedeltakerne og god anledning til å stille spørsmål.

Tid og sted:
Det Norske Teatret, Kristian IVs gate 8, tirsdag 16. februar fra 08.00 – 09.40.
Det blir servert kaffe og croissanter.


Aktuelle saker