Grønt veiforlik foreløpig i det blå

SV sa ja, men politikerdebatten på Bil og veikonferansen 2016 ga ingen unison enighet om et veiforlik. Ei heller om at ansvaret for fylkesveiene bør tilbakeføres til staten.

26.apr. 2016

Debattleder Irene Halvorsen forsøkte å få politikerne til å svare på om de var klare for et grønt veiforlik: (f.v.) Nikolai Astrup (H), Morten Stordalen (FrP), Heikki Holmås (SV), Karianne Tung (A) og Hans Fredrik Grøvan (Krf). Foto: OFV.

Representanter fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomité møttes for å diskutere et eventuelt grønt veiforlik og hva det skulle inneholde. Men noe entydig svar ble ikke gitt. – Vi sier ja til et veiforlik med klimamål i sentrum, sa SVs Hekki Holmås, mens resten av politikerne mer lot spørsmålet henge enn tydelig å svare på om de var klare for å gå sammen om de store linjene i veipolitikken eller ikke.

I stedet ble det særlig en debatt om kvaliteten på veinettet, minstestandarder på hovedveinettet, behovet for økte bevilgninger, eieransvar og spørsmål om Nye Veiers eventuelle fremtid. – Noen av de største og mest trafikkerte delene av fylkesveiene bør tilbakeføres til staten, mente Hans Fredrik Grøvan (Krf), og hadde godt følge av komitéleder Nikolai Astrup (H).

Les hele artikkelen i Våre veger.


Aktuelle saker