Hundre biler har rapportert om vinterveier

To vintre på rad har en rekke biler kjørt rundt på Østlandsområdet og rapportert om føreforhold - et samarbeid mellom Volvo og Statens vegvesen. Målet: Bedre vinterveier og færre ulykker.

13.apr. 2016

Illustrasjon: Volvo Car

Prosjektet, som er beskrevet i en artikkel på OFVs sider i magasinet Våre vegerhar navnet «Road Status Information» (RSI). I prosjektet samler testbiler løpende inn data om vær, temperatur, nedbør og glatt vei. Informasjonen anonymiseres og sendes automatisk videre til Statens vegvesen, som kan benytte dette i arbeidet for å utføre et enda bedre vedlikehold av vinterveiene. I dette FoU-prosjektet er kun eiere av Volvo personbiler med, og bilene bruker en spesiell kommunikasjonsenhet som plugges inn, tilpasset bil og prosjektet.

Rullende sensorer 

Testbil-flåten er et nettverk av «rullende sensorer» som gir informasjon om tilstanden på veien, føre- og miljøforhold. Prosjektet gir muligheter til å undersøke om data som blir samlet inn fra vanlige personbiler kan supplere data fra værstasjoner og gi bedre grunnlag for å planlegge og gjennomføre vinterdriften på veien.

Først ut var femti biler i fjor, denne vinteren har i underkant av hundre biler vært med i prosjektet – en viktig økning i forhold til datainnsamling.

Bredt samarbeids og utviklingsprosjekt 

RSI-prosjektet skal gå ut 2017, og er et nordisk samarbeid mellom Statens vegvesen, Trafikverket, Volvo Cars, Sintef, NTNU, VTI, Universitetet i Gøteborg, Luleå Tekniske Universitet, Road IT AB og Klimator AB. I første runde setter Vegvesenet fokus på datakvalitet, mens kolleger i svenske Trafikverket konsentrerer seg om nytte for vinterdriften.

Les hele artikkelen i Våre veger.


Aktuelle saker