Løftet om minstestandarder ikke innfridd

Etter tre år i posisjon, og ett år før Stortingsvalget i 2017, har regjeringen fortsatt ikke gjennomført løftet om innføring av minstestandarder på fylkesveiene. Både veikvalitet og trafikksikkerhet lider.

28.sep. 2016

– Regjeringen har vist solid handlekraft og vilje til å satse på vei og veibygging, og prioritert dette høyt. Det er vi glad for. Men løftet om innføring av minstestandarder på fylkesveinettet er ikke innfridd. Nå er det på høy tid å gjøre det. Enorme forskjeller i kvaliteten på veinettet betyr at tjenestilbudet - som veiene er en del av - ikke er likt for alle. Det rammer sikkerheten på veiene, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen i en artikkel i Våre veger.

Lovet fortgang 

I 2014 lovet daværende statssekretær Bård Hoksrud (Frp) at regjeringen ville innføre minstestandarder på riks- og fylkesveiene – slik det også står i regjeringsplattformen. Han sa videre at regjeringen tok sikte på å komme raskt i gang med arbeidet, men fortsatt gjenstår det å gjennomføre løftet.

– Store deler av fylkesveinettet forfaller, og det er betydelige forskjeller i veistandarden fra fylke til fylke. Nå må regjeringen innfri på minstestandarder, sier Solberg Thorsen.

Ulikt tjenestetilbud 

I følge grunnlagsdokumentet til Nasjonal Transportplan 2018–2029 er det er beregnet et behov for drift og vedlikehold på fylkesveinettet på hele 129 milliarder 2016 kroner for perioden. Det er en årlig underfinansiering på om lag 1,5–2 milliarder kroner til drift og vedlikehold på fylkesveinettet, og mange strekninger har en standard som ikke tilfredsstiller veinormalene og er dårlig rustet for fremtiden. Dårlig vedlikehold gjør det ofte mindre trygt å kjøre på deler av fylkesveinettet enn på riksveinettet. – Det kan ikke være slik at sikkerheten på veien skal være bedre i ett fylke enn i et annet, mener OFV.  

Les hele artikkelen i Våre veier.


Aktuelle saker