Ødelagte trafikkskilt truer sikkerheten

Det er nesten det samme hvor du kjører: Du oppdager raskt at viktige trafikkskilt burde vært byttet ut, er delvis ødelagt, står feil – eller i verste fall mangler. Forfallet er enormt og størrelsen på oppgraderingsbehovet ukjent.

26.feb. 2016

Det skyldes blant annet at skiltvedlikeholdet og utskiftingen er definert som en løpende drifts- og vedlikeholdsoppgave. Derfor rapporteres det ikke dette spesielt fra Statens vegvesens regioner til Vegdirektoratet.

– Ikke fornøyd 

I følge Vegdirektoratet er det ikke mulig å identifisere etterslepet knyttet til skilt spesielt. Men basert på erfaringer (og innrapporteringer fra Region øst) fastslår man at om lag 3 prosent av etterslepet er knyttet til skilt, noe som da vil utgjøre et etterslep på om lag 90 millioner kroner. – Vi er selvsagt ikke fornøyd med etterslep på drifts- og vedlikeholdsarbeidet – enten det er på veinettet generelt eller skilt spesielt. Vi arbeider overfor regjeringen med å skaffe midler til vedlikeholdsoppgaver. Akkurat nå prioriteres tunneloppgraderingsarbeidet, sier Lars Aksnes, leder for vegdirektørens styringsstab til OFV i en artikkel i Våre veger. 

Trafikksikkerhet og ny teknologi 

– Manglende oppgradering og utskifting av trafikkskilt er en fare for trafikksikkerheten og gir dårligere trafikkflyt. En oppgradering og modernisering av skiltene trengs sårt, sier Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

– Problemet handler ikke bare om behovet for oppgradering og utskifting av skilt. Vi må tenke fremtidsrettet, og utnytte eksisterende og ny teknologi langt bedre, sier han, og etterlyser større bruk av dynamisk og elektronisk skilting.  

Les hele artikkelen – også hva KNA og Trygg Trafikk mener.

Av 170.000 trafikkskilt langs riksveinettet, er mange falmet, utslitt eller ødelagt. Forfallet er stort, omfanget ukjent. Foto: OFV

Aktuelle saker