OFV på Arendalsuka: Bilen og byen – problemet eller løsningen?

Kraftig befolkningsvekst i byene, arealknapphet, klimautfordringer og økning i godstrafikk gir store utfordringer i norsk samferdsel. Kan kollektive løsninger konkurrere med bilen, og hvilken rolle skal bilen ha i framtiden? OFV reiser debatten på Arendalsuka tirsdag 16. august.

11.aug. 2016

Foto: Samferdselsdepartementet/Olav Heggø

Utfordringene reiser viktige problemstillinger rundt trengselsavgift, rushtidsavgift, bilfrie sentrum, kollektivsystemet, gå-strategier, næringstransport samt om den moderne bilens utforming og funksjon. Finnes det gode løsninger som kan gjøre kollektivtransporten konkurransedyktig i forhold til bilen? Og hvilken rolle og plass skal bilen ha i framtidens mobilitetsløsning? Arendalsuka og OFV reiser debatten, og som en del av hovedarrangementet har vi invitert fagpersoner og politikere til å presentere og debattere forskjellige problemstillinger med utgangspunkt i klima og miljø og infrastruktur og samferdsel i morgendagens samfunn.

Arrangementet er i Arendal kino tirsdag 16. august fra klokken 14.00 – 16.45, er gratis og åpent for alle.

Program: 
1400-1405 Velkommen v/ Øyvind Solberg Thorsen, OFV
1405-1425 Veitrafikk og byen v/ statssekretær Tom-Christer Nilsen (H)
1425-1445 Bil, buss, bane og by – hvordan få transportkabalen til å gå opp? v/ Bernt Reitan Jenssen, Ruter
1445-1505 Kollektiv, bil og bilfritt sentrum – feilvalg og suksesser v/ Anders Tønnesen, TØI
1505-1525 Fra moralisering til faktisk transportadferd v/ Kjell Werner Johansen, TØI
1525-1540 Pause
1540-1600 Framtidens bil og bilpolitikk v/ Gunnar Eskeland, NHH
1600-1645 Bilen og byen – Problemet eller løsningen? Debatt med stortingspolitikerne Eirik Sivertsen (AP), Hans Fredrik Grøvan (KRF), Helge Orten (H), Heikki Holmås (SV), representant for Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Ola Elvestuen (V). Debattleder er Karin Yrvin fra OFV.


Aktuelle saker