Politikere på Arendalsuka: Bilen sentral i morgendagens bybilde

Bilen vil være helt sentral også i fremtidens transportsystem – i og utenfor byene, for person- og næringstransport. Og satsingen på vei og veibygging må prioriteres. Det var hovedmelodien da OFV samlet forskere og politikere på Arendalsuka.

24.aug. 2016

Engasjert debatt om bilen, byen og veibygging: Fra venstre Eirik Sivertsen (Ap), Helge Orten (H), Une Aina Bastholm (MDG), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Ola Elvestuen (V) og Heikki Holmås (SV). Foto:OFV

Utgangspunktet for OFVs arrangement var dagens transportsystem som revolusjoneres. Det vil skje store endringer raskt for å møte morgendagens utfordringer, krav og behov. Endringene omfatter drivstofftyper, kjøretøy, eiermodeller og alle former for transport. OFV-debatten hadde tittelen «Bilen og byen – problemet eller løsningen?» Forskere og sentrale aktører i norsk samferdselsdebatt fra Transportøkonomisk institutt (TØI), NHH og Ruter presenterte utviklingstrekk, situasjonsbeskrivelser og tanker om endringer. Deretter møttes politikerne Helge Orten (H), Eirik Sivertsen (Ap), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Heikki Holmås (SV) og Une Aina Bastholm (MDG) til debatt. I neste utgave av Våre veger, som kommer 31. august, kommer en større artikkel om debatten. Artikkelen vil også bli publisert på våre nettsider.

Presentasjonene på OFV-arrangementet under Arendalsuka var:


Aktuelle saker