Sluttpakke for Oslopakke 3?

Reforhandlingene av Oslopakke 3 endte med enighet om delvis videre utbygging av E18. Men kampen om full utbygging fortsetter. For sterke krefter utenfor Oslo by ønsker hele Vestkorridoren og ny E18 på plass.

01.jul. 2016

Det gjør også OFV, som mener at utbygging av ny E 18 fra vest og inn mot Oslo, vil redusere køproblemene, også for kollektivtrafikken, gi mindre trafikk på lokalveier i boligområdene og vesentlig mindre forurensing og støy fra trafikken der folk bor.  

– Det virker mest som forhandlingspartene i Oslopakke 3 har presentert en avtale man måtte komme i mål med, men uten en god helhet på veisiden. Vi er glade for at samferdselsministeren garanterer at man fortsetter planleggingen av E18 helt fram til Asker, sier Øyvind Solberg Thorsen i en artikkel i magasinet Våre veger.


Aktuelle saker