Sverige utreder selvkjørende biler

Sveriges regjering har igangsatt en utredning som skal analysere om og hvordan regler bør tilpasses for selvkjørende biler. – En slik utredning bør også gjøres i Norge, mener OFV.

21.jan. 2016

Et omfattende prøveprosjekt med selvkjørende biler – i regi av Volvo - er i full gang på deler av veinettet i Gøteborg. Foto: Volvo Car Group

Hensikten med utredningen er å skape bedre rettslige forutsetninger for å introdusere selvkjørende biler i vanlig trafikk. Det er den svenske regjeringen som skriver dette på sine nettsider. Infrastrukturminister Anna Johansson sier hun har store forhåpninger til at selvkjørende og oppkoblede kjøretøy skal gi høyere trafikksikkerhet, ny teknikk og mindre miljø- og klimapåvirkning. Regjeringen i Sverige mener at et effektivt og velfungerende transportsystem er en viktig del av politikken for at Sverige skal oppnå EUs laveste arbeidsledighet i 2020.

Utredningen skal presentere forslag til forsøk med selvkjørende biler 1. april neste år, og i slutten av november 2017 skal forslag for å forenkle en introduksjon av slike kjøretøy legges frem.

– Norge bør følge opp – Dette er svært interessant, og vi trenger en tilsvarende utredning i Norge. Mange biler på norske veier har allerede førerstøttesystemer som langt på vei gjør dem selvkjørende, og nye systemer utvikles kontinuerlig, sier Øyvind Solberg Thorsen i OFV. – Men vi mangler et vei- og infrastruktursystem som kan håndtere dette, og det må norske veimyndigheter ta innover seg så raskt som mulig. Det er avgjørende for å kunne henge med i utviklingen og møte denne på en god og sikker måte, sier han.


Aktuelle saker