Sykkelen vant – bilen tapte

Sykkel slo både buss og tog i Aftenpostens pendlerkappløp for jobbreisende fra Asker, Nittedal, Lillestrøm og Ski til Oslo i forrige uke. Mens bilen tapte som transportmiddel.

19.sep. 2016

Foto: Samferdselsdepartementet/Olav Heggø/Fotovisjon

Kriteriene Aftenposten satt for vurdering av de ulike transportmidlene, tok utgangspunkt i reisetid, pris, internett, klima, komfort, stressfaktor og punktlighet. Toget fra Lillestrøm viste seg å være den beste reisen – en reise som tar rundt 10 minutter. Det betyr at mange faktisk kommer seg på fortere på jobb derfra enn folk som bor i byen. Buss og tog kom relativt likt ut.

Framkommelighet viktig – Den uformelle undersøkelsen viser betydningen av satsing på vei og kollektiv for å sikre god framkommelighet for pendlere, sier fagsjef Karin Yrvin i OFV. – Når vi blir flere i og rundt byene, så må det satses på gode innfartsårer og utbygging av kollektivtransport. Det har mye å si for den enkelte i hverdagen og for samfunnets økonomi totalt sett.

Selv om sykkelen vant sammenlagt i Aftenpostenes undersøkelse, er sykkel det transportmiddelet som har færrest brukere. Ifølge avisen – som referer Ruters tall – er det i snitt kun 3,7 prosent av alle arbeidsreisene gjennom hele året i Akershus til Oslo som gjøres på sykkel.


Aktuelle saker