Transportsystemet revolusjoneres

– Kollektivtransporten kommer til å endre seg mer de neste fire årene enn den har gjort de siste førti, sa Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen på OFV-arrangementet under Arendalsuka. Og bilen vil være helt sentral også i fremtidens transportsystem i og utenfor byene.

08.sep. 2016

Foto: OFV/Bo André Bergan

Under tittelen «Bilen og byen – problemet eller løsningen», inviterte OFV forskere og politikere til debatt på Arendalsuka. Utgangspunktet var dagens transportsystem som revolusjoneres. Det vil skje store og raske endringer for å møte morgendagens utfordringer, krav og behov. Endringene omfatter drivstofftyper, kjøretøy, eiermodeller og alle former for transport.

– Kollektivtransporten kommer til å endre seg mer de neste fire årene enn den har gjort de siste førti, sa Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen. Han viste hvordan kollektivtransporten har tatt store deler av trafikkveksten – som er et viktig politisk mål - og hvordan endringens tid er i full gang.

I debatten lovet KrFs Hans Fredrik Grøvan at de skal bygge bedre og mer sammenhengende veier og sørge for bedre vedlikehold, og han fikk godt følge av Høyres Helge Orten: – Diskusjonen om bilfrie områder er interessant, men vi må bygge fremkommelighet og gode kollektivløsninger. Slutter vi å bygge vei, så vil alle tape på det.

– Det ble en engasjert debatt med fokus på mobilitet og teknologioptimisme, sier OFV- direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Les hele artikkelen om hva forskere og politikere sa i Våre veger.

Alle presentasjonene og foredragene fra OFV-arrangementet på Arendalsuka finner du her. 


Aktuelle saker