– Trenger rask endring av bilparken

– Fordelene vil bli endret, men det skal alltid lønne seg å velge grønt. Og offentlig sektor må gå foran og vise vei.

19.mai 2016

Neppe fremtidsbilen for alle med det første – men bilene endres raskt. Foto: OFV

Det sa leder av Stortingets Transport og kommunikasjonskomité, Nikolai Astrup (H), da han på Bil og veikonferansen 2016 stilte spørsmålet: «Dagens bilpark – morgendagens mareritt?». Astrup tok for seg en helhetlig strategi for utslippsreduksjon.

Bildet endres 

– Bildet er i endring, og vi ser en formidabel vekst av elbiler. Det er en fantastisk utvikling. Samtidig faser vi inn et stort antall fossilbiler. Og de som selges i år, vil være med oss lenge – rundt 17 år, sa Astrup, og henviste til bilens gjennomsnittlige levetid. Han påpekte at vi trenger en svært rask innfasing av elbiler og biler med annet enn fossilt drivstoff. Tiltak i Norge må ha global konsekvens og effekt. 

– Skiftet går raskere enn tenkt 

Astrup gjennomgikk kjernen i en nullvisjon for transportsektoren, som en nødvendig rettesnor på veien mot en grønnere fremtid.  – Bilavgiftene er endret, det samme gjelder miljøvennlig drivstoff, og ladbare biler premieres. Det skal lønne seg å velge grønt, og vi ser at avgiftsendringene har en positiv effekt, sa han, og gjorde klart at offentlig sektor må gå foran som et godt eksempel. For offentlig sektor har innkjøpsmakt, og det stilles offentlig krav til ferger, biler, busser og drosjer. En god infrastruktur for alternative drivstoffer må også på plass, både i form av et nasjonalt nettverk av hurtigladere i alle transportkorridorer og gjennom en strategi for hydrogen, understreket komitélederen. Og nødvendige endringer skal hjelpes av teknologistøtte for grønne næringer.

– Vi må utvikle teknologi som kan stå på egne ben. Vi kan ikke subsidiere oss til en løsning. Og jeg tror skiftet vil gå mye raskere enn noen hadde tenkt. Premien er en grønnere verden, sa Nikolai Astrup.

Nikolai Astrup (H), leder Stortingets transport og kommunikasjonskomité. Foto: Stortinget/Terje Heiestad

Aktuelle saker