Veitrafikk i fremtidens storby

Det blir stadig flere mennesker, tettere trafikk og økt aktivitet. OFV har utarbeidet tre ulike scenarioer for veitrafikk i fremtidens storby. Fremtidsscenarioene gir innspill til hva som trengs for å planlegge bedre for fremtiden - og skape ønskede resultater.

30.mai 2016

De internasjonale bilutstillingene viser at det er enorm interesse for bilens utvikling – og bilprodusentene jobber for å møte fremtidens krav og muligheter. Uansett kollektivsatsing, vil bilen ha en sentral plass i overskuelig fremtid. Foto: OFV

Mange bedrifter og organisasjoner bruker scenariotenkning i sitt strategiarbeid. Også i veipolitikken er det et fremtidsrettet verktøy. Året er satt til 2035, og OFVs fremtidsscenarioer for morgendagens bytrafikk tar utgangspunkt i følgende tre scenarioer: Kollektivsamfunnet med buss, tog og bane i fokus, saktegang-samfunnet som er preget av langsom utvikling, og teknosprang-samfunnet der endringer skjer raskt og hvor mulighetene står i kø.

Artiklene finner du i denne månedens utgave av Våre vegerog her får du også en oversikt over OFVs prinsipper for en bedre bytrafikk.


Aktuelle saker