Bryter regler for bro-inspeksjoner

VG har dokumentert at mer enn halvparten av broene på riks- og fylkesveiene ikke har blitt inspisert slik regelverket krevet. OFV etterlyser at det hver fjerde år utarbeides en nasjonal tilstandsrapport for det norske veinettet.

10.nov. 2017

Illustrasjonsfoto: OFV

– Norge trenger at det jevnlig utarbeides en nasjonal tilstandsrapport som viser svakhetene og hullene i tilstanden på det norske veinettet. Stortinget bør på bakgrunn av denne, orienteres om tilstanden på riks- og fylkesveinettet, og oppfølgingen fra Statens Vegvesen, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen. VG har i en omfattende artikkel tatt for seg inspeksjon og kontroller av broer på riks- og fylkesveinettet. De fleste broer skal ha en grundig hovedinspeksjon hvert femte år samt en eklere inspeksjon årlig. Avisen, som har fått innsyn i Vegvesenets brodatabase, dokumenterer at en eller begge fristene er brutt for mer enn halvparten av broene.

Sterkere styringsinstrukser 

– Det er behov for styringsmekanismer som er like sterke som EUs tunneldirektiv, som fastsetter kvalitetskrav på tuneller. Direktivoppfølgingen har ført til at vedlikeholdet og forfallet på resten av veinettet nedprioriteres, sier Solberg Thorsen, som stiller spørsmål om et brodirektiv må til for å få sterkt nok styringsinstruks for å prioritere brosikkerhet.

Støtter kritikken fra Vegtilsynet  

OFV mener det er enda mer foruroligende at det virker som om Vegvesenet ikke har hatt en samlet oversikt over tilstanden, og at man ikke har fulgt gjeldende regler og jobbet systematisk med dette.

– Dette er ikke bra for Statens Vegvesen. Vi må ha tillit til at de utfører sine lovpålagte oppgaver. OFV følger Vegtilsynets kritikk. Vi må aldri gamble på sikkerhet når det gjelder broer, tuneller og veier, sier Øyvind Solberg Thorsen, som mener at saken tydelig viser at noen ikke har gjort den jobben de er pålagt å gjøre.

VG har dokumentert omfattende brudd på reglene for inspeksjon av broer på riks- og fylkesveinettet i Norge.

Aktuelle saker