Byrådet taper kampen om E18

Det er ifølge Aftenposten flertall på Stortinget for en sammenhengende utbygging av E18 inn mot Oslo, og dermed går det mot tap for byrådet i hovedstaden. OFV er fornøyd med at saken tar denne retningen.

24.mai 2017

Faksimilie Aftenposten

OFV har vært en av flere pådrivere i saken, og gleder seg over at det er flertall på Stortinget for denne løsningen. Stortinget tar endelig avgjørelse når NTP behandles før sommerferien, og foreløpig er datoen for behandling satt til mandag 19. juni. «De vanskelige forhandlingene om Oslopakke 3 endte i juni i fjor med et skjørt kompromiss. I første omgang skulle man bare bygge ut en kortere strekning av E18, fra Lysaker mot Strand,» meldte Aftenposten mandag, som hadde snakket med partiene som vil avgjøre saken. Gjennomgangen viste at regjeringespartiene vi ha flertall, og dermed går i retning av en sammenhengende utbygging av E18 inn mot Oslo – i tråd med det regjeringen foreslår i NTP.

Aftenposten tar utgangspunkt i et brev fra Vegdirektør Terje Moe Gustavsen til Samferdselsdepartementet, der Gustavsen i følge avisen ber «departementet ignorere avtalen og fortsette byggingen som planlagt, med sammenhengende utbygging til Asker».

Det er samme løsning som Regjeringen og støttepartiene V og KrF går inn for i forslag til ny Nasjonal transportplan.


Aktuelle saker