Dynamisk veiprising i det blå

Dynamisk veiprising sitter foreløpig langt inne hos regjeringen og støttepartiene. Men et forlik knyttet opp mot bilavgifter for å redusere utslipp og rydde vei for et lav- og nullutslippssamfunn, er kanskje ikke helt i det blå.

25.jan. 2017

Foto: OFV/Bo André Bergan

Det inntrykket etterlot politikerne da de debatterte klimamål for transportsektoren og ny teknologi på OFVs frokostmøte tidligere i måneden. Rundt hundre bil- og veiinteresserte benket seg da klimaminister Vidar Helgesen (H) og stortingspolitikere møttes til diskusjon: Benedicte Lund fra Miljøpartiet De Grønne (MDG), Irene Johansen (A), Sveinung Rotevatn (V) og Kenneth Svendsen (FrP). Veiprising er et satellittbasert system som innebærer at kjøreturer registreres elektronisk, og man betaler i forhold til bruk av veien, og utfra hva slags teknologi bilen har. Regjeringen og støttepartiene frykter at dynamisk veiprising vil komme på toppen av andre avgifter.

– Politikken virker 

Under forhandlingene om statsbudsjettet ble konflikten mellom FrP og Venstre mer enn tydelig i forhold til avgiftspolitikken og den såkalte «bilpakken». I OFV-debatten påpekte Sveinung Rotevatn at Venstre og FrP ofte står ofte langt fra hverandre, men at partiene klarer å finne løsninger de i sum står for. Venstre tok til orde for et forlik på området som kan sikre at de politiske målene om utslippsreduksjoner i transportsektoren nås.   – I det store har vi nå en forutsigbar retning. Om Stortinget kan bli enige om et forlik som reduserer utslipp, så vil vi gjerne være med på dette, sa Rotevatn fra Venstre. Arbeiderpartiets Irene Johansen sa at forrige regjering for ti år siden prøvet og feilet med dieselavgiftene. Men senere ble det viktig for den samme regjeringen å skape forutsigbarhet. – Vi må få til forutsigbarhet for avgiftspolitikken, sa hun, og tok imot invitten fra Venstre om et bredere samarbeid. Frp var mer skeptiske til et slikt samarbeid.

– Det er grunn til optimisme når det gjelder utviklingen av nye biler. Den store forskjellen i salget av batteribiler i Norge, sammenlignet med Sverige og Danmark, viser at politikk virker, sa Venstres Sveinung Rotevatn.

Les denne og andre artikler i januarutgaven av Våre Veger.


Aktuelle saker