Dynamisk veiprising kan fjerne bomstasjonene

OFV tar til orde for dynamisk veiprising, og dermed fjerning av dagens bomstasjoner. – Et mer rettferdig system der forurenser betaler for hvor, når og hva slags kjøretøy man bruker, sier fagsjef Karin Yrvin til NRK og P4.

26.sep. 2017

Foto: OFV/Bo A. Bergan

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) mener dynamisk veiprising – et GPS-basert system - er framtidas løsning.

– Vi ønsker å erstatte dagens bomstasjoner med et system der bilistene betaler basert på hvor og når de kjører, og utslippene fra bilen, sier fagsjef Karin Yrvin til nrk.no.

Personvernet ivaretas 

I den samme saken på NRKs nettsider uttrykker Datatilsynet skepsis til dette systemet fordi det utfordrer personvernet. Samtidig er ikke tilsynet avvisende, og viser til et system der personopplysningene bare lagres i hvert enkelt kjøretøy, ikke sentralt. – Veiprising med lokalt lagret GPS-overvåking kan faktisk gi bedre personvern, sier Atle Årnes i Datatilsynet til NRK.

OFV har lenge lagt vekt på både rettferdighet, effektivitet og ivaretakelse av personvern i argumentasjonen for innføring av dynamisk veiprising. Og det finnes allerede tilgjengelige systemer som ivaretar personvernet, og der kun nødvendig informasjon overføres innkrever. OFV har også vært tydelig på at man ønsker at veiprisingsregimet får en egen lov/lovhjemmel for behandling av persondata.

Fagsjef Karin Yrvin, OFV

Aktuelle saker