– God infrastruktur styrker konkurranseevnen

– Er det ikke snarere slik at dårlig infrastruktur svekker Norges konkurranseevne? spør OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen i et innlegg i DN. Han imøtegår Sp-leder Slagsvold Vedums bekymring over for stor pengebruk på samferdsel.

13.jun. 2017

God infrastruktur styrker Norges konkurranseevne, mener OFV. Foto: OFV

Det var i et intervju i DN 31. mai at Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum meldte bekymring over at for mye penger i Norge går til samferdsel og for lite til industribygging, og at det er lite faktamessig belegg for at infrastruktur øker konkurranseevnen.

– Snu utsagnet på hodet 

– Det er et utsagn som bør snus på hodet. Er det ikke snarere slik at dårlig infrastruktur svekker Norges konkurranseevne? spør Solberg Thorsen i et tilsvar i avisen, og skriver:   «Svaret er ja: Norges topografi med spredt bosetting og næringsstruktur medfører lange avstander til markedene. For å være konkurransedyktig trenger næringslivet god infrastruktur både i veiene i distriktene og på hovedveiene ut av Norge. Gode veier er en forutsetning for at bedrifter skal etablere seg i distriktene, og bli der og blomstre. Tall fra OECD som viser konkurranseevnen til Norge, viser at det særlig er infrastrukturen, og helt spesielt kvaliteten på veiene som svekker Norges konkurranseevne i forhold til de andre landene som er målt i undersøkelsen.»

Trenger et effektivt veinett 

– På generell konkurranseevne kommer Norge på 11. plass av de 138 landene som er klassifisert. Når det gjelder veiene kommer Norge på 67. plass på konkurransevneindeksen. Dårlig kvalitet på veiene svekker altså Norges konkurranseevne betydelig. Prisen betales av næringslivet og innbyggerne i Norge, sier Solberg Thorsen i en tilleggskommentar til innlegget i DN, der han avslutter slik:

«Dersom den betydelige satsingen på å bygge og vedlikeholde veier ikke videreføres i årene som kommer, vil dette svekke Norges konkurranseevne overfor utlandet. Senterpartiet og Slagsvold Vedum bør merke seg at det å satse på næringslivet i Norge også betyr å sørge for et effektivt og trafikksikkert veinett. Over hele landet.»


Aktuelle saker