Godt veibudsjett med noen hull

Regjeringen viderefører veisatsingen i sitt forslag til statsbudsjett for 2018, og tar dermed landet i riktig retning. Veibudsjettets andel av statsbudsjettet får en betydelig økning, fra 2,2 prosent i 2015 til 2,7 prosent i 2018. Men heller ikke denne gang satses det tilstrekkelig på det viktige fylkesveinettet.

27.okt. 2017

Foto:OFV

– OFV er godt fornøyd med satsingen på hovedveinettet. Det er store investeringer i sektoren, og tunnelene oppgraderes. Samtidig burde flere områder ha blitt prioritert sterkere, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen i en større artikkel i magasinet Våre veier. Der oppsummeres OFVs hovedsynspunkter på årets forslag til statsbudsjett.

Et nasjonalt program for fylkesveiene 

Noe av det OFV legger stor vekt på i sinne budsjettkommentarer, er de mange og omfattende utfordringene knyttet til fylkesveinettet. – OFV mener det er behov for et nasjonalt program for fylkesveinettet. Bare da kan den nødvendige opprustningen av dette omfattende og viktige veinettet gjennomføres, sier Solberg Thorsen. – Det er særlig viktig å få gjort noe med dette i det videre arbeidet med statsbudsjettet på Stortinget.

Les hele artikkelen i Våre veger.


Aktuelle saker