Mye er usikkert

I planperioden som NTP 2018–2029 dekker, ligger to stortingsvalg og mange forhandlinger om budsjetter og satsing på samferdsel. Det gir stor usikkerhet rundt hva som faktisk vil bli realisert.

11.mai 2017

Foto: OFV/Bo A.Bergan

– Det er alltid store forventninger til NTP. Det skal være den framtidsrettede planen, som baner vei inn i framtiden, og løfter fram de viktigste samferdsels- og veiprosjektene som det bør satses på. Når planen er på 12 år, blir usikkerheten rundt hva som faktisk vil bli prioritert stor, og garantiene om hvor veiene vil ende ganske få, sier fagsjef Karin Yrvin i OFV.

Politiske svingninger 

Hun viser til at flere store og viktige veiprosjekter er skjøvet godt ut i andre periode i NTP. OFV mener det er uheldig - både i forhold til faktiske behov for å igangsette og gjennomføre store veiprosjekter, og fordi usikkerheten rundt hva som vil bli gjennomført øker. – Alle vet at mye kan endre seg kraftig i takt med de politiske svingningene, hvem som sitter med regjeringsmakten og sammensetningen på Stortinget. Det vil raskt gi store utslag i morgendagens veipolitikk, sier Yrvin.

Mangler drøfting 

Selv om man i den framlagte planen også evner å tenke nytt og annerledes, se opp og fram og ta i bruk ny teknologi på ulike områder, mener OFV det er mye som fortsatt mangler. Blant annet en drøfting rundt det individuelle og det kollektive transportsystemet. – Vi må se langt fram, men samtidig sikre gjennomføringen av de store prosjektene som landet trenger raskt. Derfor er vi nødt til å spørre oss: Er denne NTP den framtidsrettede planen som vi trenger i 2040? Eller kommer vi skjevt ut som følge av grunnlaget for vurderingene i framlagt plan? De spørsmålene må Stortinget stille seg når planen skal behandles, sier Karin Yrvin.   

Les hva OFV og flere av våre medlemsorganisasjoner mener om NTP - i Våre veger nr. 4-17.


Aktuelle saker