– Når trolig utslippsmålet tre år før tiden

– Ting skjer raskere enn mange teknologioptimister trodde. Vi ser store endringer i privatbilsektoren, og har nå en lederposisjon i Europa når det gjelder utslipp fra nye biler, sa klimaminister Vidar Helgesen (H) på OFVs frokostmøte.

11.jan. 2017

F.v: Benedicte Lund (MDG), Irene Johansen (A), klimaminister Vidar Helgesen (H), Sveinung Rotevatn (V) og Kenneth Svendsen (FrP) møttes til debatt, ledet av Karin Yrvin. Foto: OFV

– Dette er gledelig og viser hva som er mulig. Vi kommer trolig til å nå våre mål om et utslipp på 85 gr Co2 pr kilometer for nye biler i 2017, tre år før Stortingets mål. Det er gledelig og viser hva som er mulig, sa Helgesen til de rundt hundre bil- og veipolitikkinteresserte som var samlet på OFVs frokostmøte tirsdag. Et politikerpanel bestående av Vidar Helgesen (H), Benedicte Lund (MDG), Irene Johansen (A), Kenneth Svendsen (FrP) og Sveinung Rotevatn (V) møttes for å debattere klimamål for transportsektoren og hvordan man skal sikre overgangen til ny teknologi.

Etterlyser veiprising 

Veiprising stod også på dagsorden, og generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik i Norsk Petroleumsinstitutt (NP), tok til orde for at veibruksavgifter på drivstoff må endres. NP ønsker, på lik linje med Opplysningsrådet for Veitrafikken, at regjeringen utreder satellittbasert, dynamisk veiprising av bilbruk for hele bilparken – ikke bare for tungtransport. – Veiprising er framtidens avgiftssystem. Det vil fungere slik at det er faktisk bruk av bilen og bilens drivstoffteknologi som danner grunnlaget for betaling av avgift, sa Nøstvik.

Full fart i bilsalget 

Bilsalget i 2016 var og et hovedtema på frokostmøtet, og OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen gjennomgikk utviklingen i markedet, trender og prognoser. Til sammen ble det i 2016 solgt 154.603 nye personbiler, og salget av elbiler og hybridbiler utgjorde hele 40 prosent av nybilsalget. – Det var et historisk høyt salg av nybiler i 2016, som det har vært i flere år. Og mens nybilsalget øker, går import av bruktbiler ned, sa han. Solid norsk økonomi offentlig og privat, samt økt forutsigbarhet i avgiftspolitikken har gitt mer stabile rammer spesielt siden 2010 og bidratt til vekst i bilsalget. Oversikten over de ti mest solgte bilene i Norge i 2016, viser også at de åtte første på listen var elbiler eller hybridbiler.

Her er presentasjonen om bilsalget i 2016.

Inger-Lise M. Nøstvik
Øyvind Solberg Thorsen

Aktuelle saker