Norsk elbilsalg parkerer naboene

Salget av elbiler og hybridbiler utgjorde hele 40 prosent av nybilsalget i Norge i 2016. Det plasserer oss helt i verdenstoppen. I Danmark og Sverige utgjorde nybilsalget av el- og hybridbiler bare snaut fire og åtte prosent.

31.jan. 2017

Utvalget av elbiler og hybrider øker. Trolig vil halvparten av nybilsalget i 2017 være elektriske, ladbare hybrider eller hybrider. Foto: OFV

– Ikke noe annet sted i verden kan vise til lignende tall, hvis vi ser på prosentandelen av el- og hybridbiler i forhold til totalt antall solgte nye biler, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Solid økonomi – økt salg 

Totalt har bilsalget vært rekordhøyt over flere år, og kombinasjonen av solid norsk økonomi offentlig og privat, samt økt forutsigbarhet i avgiftspolitikken, har gitt mer stabile rammer spesielt siden 2010. Mens fossilandelen utgjorde 60 prosent av bilsalget i 2016, stod rene el-biler for 16 prosent, hybrid for 11 prosent og ladbare hybrider for 13 prosent. Ser vi på oversikten over de ti mest solgte bilene i Norge i 2016, var de åtte første på listen elbiler eller hybridbiler. Det er også enestående. Og av de tyve mest solgte bilene var hele seks rene elbiler, mens åtte var hybridbiler. Bare seks av de mest solgte bilene på topp 20 listen var rene diesel og bensinbiler.   Det er også verdt å merke seg at de 10 største bilmerkene stod for 73 prosent av nybilsalget. Til sammen ble det i 2016 solgt 154.603 nye personbiler. Nybilsalget har vært historisk høyt gjennom flere år, også i 2016. Og samtidig som nybilsalget går opp, gikk importen av bruktbiler ned i fjor.

50 prosent batteribilsalg i 2017? 

OFVs prognose for nybilsalget i 2017 lander på 152.400 nye personbiler, og av dette tror OFV at rundt halvparten vil være elektriske, ladbare hybrider eller hybrider. – De øvrige vil ha tradisjonell bensin- eller dieselmotor, sier Solberg Thorsen. Forklaringen på at salget av elbiler og hybrider vil øke, kobler han opp mot at utvalget av elbiler og hybrider vil øke – og at de får stadige oppgraderinger og lenger rekkevidde. I tillegg kommer insentivene som gjør det lønnsomt å kjøpe elbiler og hybridbiler. – Alt avhenger av tilbudet av biler med helt eller delvis el-drift, og at insentivene disse bilene nyter godt av, fortsetter en god stund til, sier han.

Dieselbilsalget stuper 

En del av det stadig grønnere bildet av bilsalget, viser også tydelig at salget av dieselbiler fortsetter å synke. – For en del år siden var det en lav andel dieselbiler i Norge. Så kom oppfordringen om å kjøpe dieselbiler, og salget steg kraftig. Etter endringene i 2012, da fokus på utslipp fra diesel for alvor skjøt fart, sank tallet på salg av dieselbiler kraftig. Nå stuper faktisk salg av dieselbiler, sier Solberg Thorsen. 

Artikkelen står på trykk i Våre veger nr. 1/17

Faktaboks: Våre veger

Aktuelle saker