Ønsker EU-endringer velkommen

EU-kommisjonen foreslår at det innføres bompenger ut fra kjørt distanse, noe som betyr at det også vil bli innført i Norge. – Gledelig, mener OFV, og vil ha politikerne raskt på banen for å få utredet systemet i Norge.

01.jun. 2017

Foto: OFV/Bo André Bergan

OFV mener at bompenger skal være et supplement til offentlig veifinansiering og skal maksimalt utgjøre 50 prosent av de totale kostnadene til en veistrekning. Og det er svært viktig for OFV at systemet er effektivt og hensiktsmessig. – Dette systemet er det, sier OFVs fagsjef Karin Yrvin.

Tidlig i juni omtalte NTB at EU-kommisjonen hadde lagt fram veipakken «Europa i bevegelse», og at pakken blant annet inneholder åtte lovforslag. Blant forslagene er at bompenger skal betales ut fra kjørt distanse. Bilene skal utstyres med en elektronisk brikke som gjelder i hele EU og et felles faktureringssystem, skriver NTB.

– Mer rettferdig 

OFV er positive til den måten å kreve inn på som EU-forslaget innebærer. – Å kreve inn avgifter slik er mer rettferdig fordi du betaler for det du faktisk kjører, og ut fra hva slags kjøretøy man bruker. Her vil det være forurenser som betaler, sier Yrvin. Denne ordningen kan i realiteten gjøre bomstasjonen til historie. Det er et satellittbasert system, og innebærer at kjøreturer registreres elektronisk, og at man betaler i forhold til bruk av veien. En brikke i bilen vil for eksempel registrere om det er høyere avgift for å reise inn til byen på forurensede dager, og om man kjører på avgiftsbelagt motorvei eller andre veier som krever betaling. OFV ønsker at myndighetene utreder et slikt system som alternativ til dagens bompengesystem. Yrvin presiserer at det er viktig at denne avgiften ikke kommer på toppen av eksisterende avgifter, men erstatter dem.

Gjelder også EØS-området  

«Hensikten er å strømlinjeforme regelverket i Europa, gjøre veibruk mer rettferdig, og samtidig minske utslippene fra veitrafikken», skriver NTB. Blir forslagene vedtatt, vil reglene også gjelde for EØS-området. Forslaget er satt inn i et tiårsperspektiv, som innebærer å erstatte vignettordningen (tilsvarende årsavgiften) med betaling for antall kjørte kilometer. Bruken av årsoblater (vignetter) fases ut for tunge kjøretøyer innen 2023, og for personbiler fra 2027. I tillegg ønsker Kommisjonen betydelig reduserte avgifter for nullutslippsbiler.

Ønsker utvidelse 

OFV ønsker at avgiftene vris fra kjøp til bruk, og at det innføres dynamisk veiprising i Norge. – Regjeringen har bestemt at veiprising skal utredes for tungtransporten. Nå må norske politikere på banen og få igangsatt en utredning om hvordan dette systemet skal bli i Norge, også for personbiler. Det er ingen grunn til å vente, sier hun.


Aktuelle saker