Småpartiene kan rive veipolitikken i filler

Dagens regjeringspartier i tillegg til KrF, samt Ap og Sp, er garantister for en fortsatt sterk satsing på veipolitikken. I verste fall kan Stortingsvalget føre til at småpartier som SV og MDG gruslegger veipolitikken.

30.aug. 2017

Foto: OFV/ Bo A. Bergan

Det viser gjennomgangen OFV har gjort av samtlige partiprogrammer samt NTP-innstillingen fra Stortinget.

– Det er viktig at Stortingets flertall nå kommer til uttrykk, slik det gjorde i behandlingen av gjeldende Nasjonal transportplan. Det innebærer at en sterk prioritering av veipolitikken føres videre i neste Stortingsperiode, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Konstellasjonen avgjør

Det store usikkerhetsmomentet er hvilken konstellasjon etter valget som får flertall på Stortinget. Dersom Sp og Ap i stor grad må lene seg på MDG og SV, vil de sannsynligvis møte krav om reduksjon av satsing på store prosjekter, på budsjettnivå og en vridning av budsjettene fra vei til bane.
– Hvis vi ser på partiene H, FrP, Ap og Sp, så er de tydelige i sine programmer på at de skal prioritere vei og samferdsel i årene som kommer, sier han.
– Det som kan true fremdriften og fortsatt satsing på veipolitikk, er støttepartiene MDG og SV. Dette bør være et signal om hva man bør stemme dersom man ønsker en sterk og offensiv norsk veipolitikk.

For å hindre tilbakesteg i den sterke satsingen på veipolitikken, anbefaler OFV at Arbeiderpartiet og Senterpartiet garanterer for en fortsatt veisatsing ved et regjeringsskifte

Ap og Sp bør garantere

– For å hindre tilbakesteg i den sterke satsingen på veipolitikk som både forrige og sittende regjering har stått for, anbefaler OFV at Arbeiderpartiet og Senterpartiet tar ansvar og garanter for en fortsatt veisatsing dersom det blir regjeringsskifte, sier Solberg Thorsen.
– Opposisjonen har ofte sagt at dagens regjering styrer etter den NTP de rødgrønne la frem. OFV har en forventning om at en ny regjering vil styre på regjeringens NTP med noen justeringer, sier han.
– Dersom dagens regjering fortsetter, forventer vi selvsagt at NTP er styringsverktøyet.


Aktuelle saker