Støtter utprøving av selvkjørende kjøretøy

20.mar. 2017

Et omfattende prøveprosjekt med selvkjørende biler – i regi av Volvo - er i gang på deler av veinettet i Gøteborg. Foto: Volvo Car Group

– En utprøving med blandet trafikk er nødvendig for å se hvordan samspillet mellom selvkjørende kjøretøy og konvensjonelle kjøretøy vil foregå, skriver OFV i sin høringsuttalelse, og viser til at en slik utprøving er noe man skal gjøre, eller allerede gjør i enkelte andre land, for eksempel i Sverige.  

I kapittelet «Sentrale utfordringer» er det skrevet om utfordringene med eksisterende infrastruktur. Et viktig formål med utprøvingsordningen vil være å avdekke i hvilken grad eksisterende infrastruktur er tilstrekkelig for videre innføring av selvkjørende kjøretøy, og hvilket behov det vil være for videre tilrettelegging av den fysiske og digitale infrastrukturen. Krav til infrastruktur OFV savner en nærmere drøfting av hva veien skal levere av tjenester til selvkjørende biler. Dette gjelder for eksempel informasjon fra/til en intelligent vei, og fra/til skilt og hvilke muligheter som ligger i kommunikasjon og samspill mellom kjøretøy og infrastruktur. – Teknologiutviklingen går svært raskt. Dette gjelder både for teknologien i kjøretøyene, og teknologiske muligheter knyttet til selve infrastrukturen. I den forbindelse bør det derfor også drøftes av hva slags infrastruktur som kreves og bør sikres, sier OFVs fagsjef Karin Yrvin. Hun viser til at OFV også etterlyser en nærmere analyse av hvordan veimyndighetene skal forholde seg til utviklingen innenfor bil- og veiteknologien.

Avklaring av ansvarsforhold 

OFV skriver videre i høringsuttalelsen at er behov for en tydelig avklaring av ansvarsforholdene knyttet til ulykker på vei. Organisasjonen ønsker en regulering gjennom vegloven av erstatningsrettslige ansvarsforhold og et juridisk ansvar tilknyttet ulykker på vei. – I fremtiden vil reguleringen av ansvarsforhold bli enda viktigere, sier Yrvin.


Aktuelle saker