Tror på nullutslipp i 2025

CO₂-utslippsmålet for 2020 på 85 gram per kilometer ble nådd nå i januar. Men når blir den norske bilparken helt utslippsfri? – Det er en god mulighet for at vi kan komme nær målet om at alle nye biler skal være utslippsfrie i 2025, men jeg tviler på at det skjer før, sier OFV-direktør Øyvind SolbergThorsen i et intervju med DN.

07.feb. 2017

Foto: OFV

– Jeg spådde at vi ville nå utslippsmålet for 2020 i løpet av 2017. Nå gikk det raskere enn jeg hadde forutsett. Jeg tror vi vil se en fortsatt nedgang mot 2020, ettersom det blir flere elbiler med lang rekkevidde og med bedre plass som kan fungere som en familiebil. Disse kommer i 2018 og 2019, sier Solberg Thorsen i DN-intervjuet.

Artikkelen tar for seg det høye salgstallet for nye biler i januar, og forklaringen kobler Solberg Thorsen opp mot gunstigere avgifter - ikke minst for ladbare hybrider og SUV-er i premiumsegmentet. Han viser også til at politikernes store fokus på å få en bilpark med mullutslippsbiler, og tror det høye salget av ladbare hybrider vil fortsette - selv om det skulle bli høyere avgifter.

Dieselsalget faller kraftig 

På spørsmål om dieselforbudet i Oslo påvirker salget av dieselbiler - som har falt kraftig, og nå er nede på 20-tallet - sier han at det påvirker salget mye, og at vi ser kraftige utslag i storbyene. – Dette kommer nok bare til på fortsette. Det er fortsatt sånn at diesel er et greit alternativ for mange. Spesielt for dem som ikke bor der man risikerer kjøreforbud og høye bompengesatser, sier Solberg Thorsen til DN.


Aktuelle saker