– Veien er den viktigste infrastrukturen

Daglig ruller tusenvis av vogntog på kryss og tvers i landet, og godstransporten vil øke kraftig framover. Det stiller store krav til utbygging og vedlikehold av veiene - ikke minst av det viktige fylkesveinettet.

05.des. 2017

Foto: OFV/Bo A. Bergan

– Godstrafikken er en livsnerve. Skal vi ha et operativt transportnett, må vi ha det på vei, til sjøs, på bane og i lufta, sa Helge Orten (H), da han innledet på OFVs frokostmøte i november. Orten er leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, og tok for seg godstransportens betydning for næringslivet i Norge. 

– Hovedmengden av godstransporten går på vei, og mye av veksten vil også gå på vei, sa han, og understreket at vi aldri må undervurdere veiinfrastrukturen. – Veien er den er den viktigste infrastrukturen vi har for å forflytte både folk og gods. Slik vil det være i framtida også, og det som går oppå disse veiene kommer til å være miljøvennlig, sa Orten, og la vekt på at man må sørge for at alle transportformene er effektive og miljøvennlige.

Hele artikkelen står på trykk i magasinet Våre veier – les den her.

Helge Orten. Foto: OFV

Aktuelle saker