Veiprising - ikke flere bomsnitt

Oslo kan få 50 nye bomstasjoner, og det legges opp til at bilister skal betale bompenger også på bygrensen og Ring 2. OFV vil ha veiprising, og mener det kan kan erstatte dagens bompengesystem.

17.feb. 2017

Foto: OFV/Bo André Bergan

Tidligere denne uken meldte NRK at det kan bli opptil 50 nye bomstasjoner i Oslo. Bakgrunnen er Oslopakke 3-avtalen som Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten ble enige om i fjor. Partene skal forhandle om de nye bommene i trinn 2 i vår. Innen 1. april skal Oslopakke 3-sekretariatet legge fram et konkret forslag til plassering og takster i hver bom, skriver NRK på sine nettsider.

NRK Østlandssendingens nyhetssending fredag, tok OFV til orde for at veiprising kan erstatte ordningen med bomstasjoner og flere bomsnitt: – Vi vil ha dynamisk veiprising, et satellittbasert system som innebærer at kjøretøyet og turen registreres og at man betaler for faktisk bruk av veien. Man kan for eksempel ha forskjellige priser på ulike tider av døgnet, slik at alle betaler, og nøyaktig for den strekningen man kjører, sa OFVs fagsjef Karin Yrvin. Dynamisk veiprising kan også registrere hva slags kjøretøy som benyttes, og beregne avgiften utfra dette - for eksempel om det er en bensin- diesel- eller elbil.

– Personsvernet kan sikres ved at myndighetene, eller de som skal kreve inn penger, ikke får all informasjon fra brikken. De får kun informasjon om nøyaktig hvor mye den enkelte skal betale, for eksempel utfra hvilke soner man har vært i, slik at personvernet blir ivaretatt, sa Yrvin. – Nå skal veiprising utredes for tungtransporten, vi ønsker at det også utredes for personbiler, sa hun.

Fagsjef Karin Yrvin i OFV.

Aktuelle saker