Vinglete veivalg mellom øst-vest

Regjeringen sa mandag at det skal satses på tre veier mellom Oslo og Bergen. OFV er skuffet over at regjeringspartiene ikke prioriterer én hovedveiforbindelse, men heller satser stykkevis og delt.

21.mar. 2017

Kolonnekjøring og stengt vei i retning Voss: Et vanlig syn om vinteren. Foto: OFV

Det var Høyres parlamentariske leder Trond Helleland som gjorde rede for regjeringens avgjørelse om hovedvei mellom øst og vest på konferansen «Rein vidde» på Geilo. – OFV har vært tydelige i vår anbefaling om å satse på én hovedveiforbindelse. Vi er bekymret for en stykkevis- og delt utbygging fordi ressursene ikke blir kanalisert til å bygge den korteste, raskeste, laveste og mest driftssikre av veiene, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Politisk tautrekking 

– Det vi har sett i forbindelse med regjeringens fremlegging av hvilke veier som skal prioriteres mellom Oslo og Bergen, er et resultat av en politisk tautrekking. Her har mange lokale krefter fått gjennomslag, mens de nasjonale strategiske hensynene har måttet vike. Det kommer til å bli dyrt, og andre veier og samfunnsområder må lide, sier han. 

Retning svensk modell 

OFV mener for øvrig at det er bra at ansvaret for de tunge vedlikeholds- og utbedringsprosjektene nå flyttes fra Stortinget til Statens Vegvesen, slik at vi er tryggere på at faglighet blir styrende for prioriteringen og oppfølgingen av slike prosjekter.

– Da beveger vi oss et lite skritt i retning av en svensk modell, hvor politikerne har ansvar for budsjettene, og Statens Vegvesen har ansvar for fagligheten, sier Solberg Thorsen. 

Solvik Olsen justerer 

Nyheten fra Geilo-konferansen om at ikke én eller to veier, men flere, skal prioriteres mellom Oslo og Bergen, skapte reaksjoner fra mange hold. Tirsdag sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til NRK at regjeringen fortsatt står fast ved at det er E134 og riksvei 52 det skal satses spesielt på når det gjelder kortere reisetid. – Vi er bare tydeligere nå på at vi ikke må glemme de andre, sier han.

– OFV er tilfreds med at ministeren presiserer at han fortsatt holder fast ved at det er to hovedveiforbindelser mellom øst og vest som skal prioriteres, sier Øyvind Solberg Thorsen.


Aktuelle saker