Debatt på Arendalsuka: 2025-målet for transport - Utopi eller realisme?

– Vi ønsker å sette dagsorden i Arendal med relevante spørsmål for det politiske Norge. Denne gangen fokuserer vi på transportsektoren og nullutslippsmålet. Vi håper mange finner veien til vårt debattmøte tirsdag 14. august kl. 14.00, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

10.aug. 2018

Foto: OFV/Bo A. Bergan

I Nasjonal Transportplan som ble behandlet av Stortinget før sommeren 2017, ble 2025-målet satt: Det legges til grunn at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025.

Mange høringsinstanser har påpekt at det mangler tiltak for å nå målet. I samarbeid med Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Norsk elbilforening setter Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) dette på dagsorden under Arendalsuka. Vi utfordrer politikere og fagpersoner for å bidra i debatten om hvordan Norge skal nå sine klimamål. – Vi ønsker å bidra til en forutsigbar og realistisk overgang til nullutslippssamfunnet, og drøfte hva som faktisk vil føre dit, sier Solberg Thorsen.

Usikkerhet om avgiftspolitikken
– Ofte spres det usikkerhet om avgiftspolitikken, og endringer i rammebetingelser skjer hurtig, gjerne i sene nattetimer i forhandlinger om statsbudsjettet. Det er litt underlig at en så stor og viktig bransje som bilbransjen opplever så uforutsigbare rammebetingelser, sier han.   Bil- og transportnæringen i Norge har en samlet omsetning på nesten 400 milliarder kroner, og sysselsetter nærmere 145 000 mennesker. Beslutninger som tas i denne sektoren påvirker dermed svært mange.


– Ofte spres det usikkerhet om avgiftspolitikken, og endringer i rammebetingelser skjer hurtig.


Økte inntekter 
Samtidig gir bilsalg og bruk inntekter til staten som benyttes til ulike formål, som eldreomsorg, skoler og barnehager. OFV vil borre i spørsmålet om vi både kan nå velferdsmålene og klimamålene, og hvordan det kan sikres. – Mange i sektoren ønsker dynamisk veiprising som erstatning for dagens sammensatte bilavgifter, og mener en planlagt innføring av dette vil løse mye av utfordringene med konflikterende mål, sier Solberg Thorsen, som vil spørre politikerne om hvordan de stiller seg til en utredning om dette. Han mener det er viktig også i et veipolitisk perspektiv, fordi noen av inntektene fra bompengeinnkrevingen også går til denne sektoren.

Biler, forskning, mål og debatt 
Debattmøtet starter med en orientering om bilsalget: Vi ser på første halvår sammenlignet med i fjor, de mest populære bilmerker og modeller og antall solgte elbiler og hybrider. Det blir gjennomgang av utvikling og trender, geografisk fordeling på bilsalget og vi presenterer utslippsfakta. Deretter skal vi høre om den nyeste forskningen fra TØI om 2025-målet er mulig, før Bilbransjen reflekterer over det grønne skiftet sett fra sin side, mens Norsk elbilforening tar for seg den største utfordringen med å nå målet. På bakgrunn av dette vil det være en politikerdebatt med ledende klima- og transportpolitikere.

Tid: Tirsdag 14. august fra klokken 14.00 til 16.00.  Sted: Mør Biffhus, Nedre Tyholmsvei 2, Arendal

Program

Bilsalget i Norge – statistikk og trender 
v/ Øyvind Solberg Thorsen, direktør, OFV
Hva skjer a? Den nyeste forskningen på veien til 2025-målet 
v/ Lasse Fridstrøm, forsker, Transportøkonomisk institutt, TØI
Det grønne skiftet sett fra Bilbransjens side 
v/ Stig Morten Nilsen, adm. direktør, NBF
Den største utfordringen for å nå 2025-målet 
v/ Christina Bu, generalsekretær, Norsk elbilforening
Samtale mellom stortingsrepresentanter. Neste steg for å nå 2025-målet: 
Ved Terje Halleland (FrP), Ketil Kjenseth (V), Kirsti Leirtrø (Ap), Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Stefan Heggelund (H).
 

Norges Bilbransjeforbund (NBF), Norsk elbilforening og Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsker alle hjertelig velkommen!


Aktuelle saker