Ett skritt nærmere veiprising

Utredning av veiprising for tungtransport er i gang. Høyres landsmøte stilte seg positiv til veiprising med GPS, og åpner for å vurdere dette også for personbiler – når erfaringene fra tungtransporten er kjent.

30.apr. 2018

Foto: OFV/Bo A. Bergan

Vedtaket fra Høyres landsmøte innebærer at partiet, under visse forutsetninger, er positive til utredning av veiprising også for personbiler. Vedtaket åpner for å «tilrettelegge for mer korrekt veiprising ved utnyttelse av GPS-teknologi, forutsatt at personvernet ivaretas».
– Dette er positive og viktige signaler fra Høyre, og det ser nå ut til at det er flertall for veiprising på Stortinget. Dette har vi jobbet for lenge, sier fagsjef Karin Yrvin i OFV.

Mer rettferdig veiprising

Leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Høyres Helge Orten, viser til at når vi nå ser at teknologien er kommet så langt at vi nærmer oss en løsning som også ivaretar personvernet, så kan arbeidet trappes opp.
– Samferdselsdepartementet har allerede til utredning GPS-sporing for tungtransporten. Hovedformålet er å legge til rette for en mer rettferdig veiprising, men denne teknologien kan også brukes til å kontrollere kabotasjekjøring. Det er også mulig å differensiere veiprisingen basert på andre kriterier enn kjørt veilengde, sier han. 
– Vi vil følge opp dette arbeidet med departementet. Eventuell bruk av denne teknologien på personbiler er det naturlig å vurdere når vi har erfaringer fra tungtransporten, sier Orten til OFV i en artikkel i magasinet Våre veger.

Bør komme raskt i gang

– Alt tyder på at utfordringer med personvernet lar seg løse, og dermed er systemet med veiprising nærmere, sier Karin Yrvin, og legger til:
– Samtidig som OFV gleder seg over Høyres vedtak, håper vi at signalene fra Orten ikke betyr en utsettelse i utredningsarbeidet. Det bør komme raskt i gang også for personbiler.


Aktuelle saker